Projekti

EU

Projekts “Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE)” ES projekti

Kopš 2016. gada oktobra AS “Datorzinību centrs” kā partneris piedalās starptautiskā projektā Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE) – veselības informācijas sistēmu mācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmu mācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu mācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.
(Lasīt vairāk)

EU

Projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ES projekti

AS “DATORZINĪBU CENTRS” 2016. gada 31. maijā ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/388 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

(Lasīt vairāk)

EU

Latviešu zinātnieki rada jaunas e-studiju tehnoloģijas ES projekti

Jauno digitālo tehnoloģiju pielietojums ir pētījumu lauks, kurā šobrīd pasaules zinātnieku ieguldījums ir ļoti liels. Daudzi zinātnieki, veicot pētījumus, mēģina radīt jaunas eksperimentālās izstrādnes, kas jau tuvākajā nākotnē kļūtu par produktiem ar augstu pievienoto vērību.
(Lasīt vairāk)

EU

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos” ES projekti

A/s Datorzinību centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta veicināšanas aktivitātes”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

(Lasīt vairāk)

posts_bilde01

Datorizētā lietvedības sistēma Office 365 vidē IS biznesam

Mūsu lietvedības sistēma nodrošina vienotu dokumentu aprites un uzskaites telpu, kurā uzņēmums var veikt dokumentu reģistrāciju, apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Risinājums ir ātri un vienkārši ieviešams jebkurā uzņēmumā, nodrošinot pamata dokumentu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī viegli pielāgojams katra uzņēmuma vai organizācijas specifiskām biznesa prasībām.

Sistēmu ir iespējams uzstādīt arī uz lokālā uzņēmuma servera, un tai ir vienkārša piekļuve no jebkuras vietas, izmantojot internetu.

EU

Projekts „IT uzņēmumu 2013. gada aktivitātes eksporta tirgos” ES projekti

A/s Datorzinību centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT uzņēmumu 2013. gada aktivitātes eksporta tirgos ”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. (Lasīt vairāk)

EU

Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai Apmācību projekts

Aicinām Latvijas uzņēmumus piedalīties mazo un mikro uzņēmumu apmācību projektā, kur ir iespēja uzlabot savu darbinieku IT prasmes. (Lasīt vairāk)

EU

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu mārketinga aktivitātes ārvalstīs” ES projekti

A/s Datorzinību Centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu mārketinga aktivitātes ārvalstīs”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs, kā arī atpazīstamību IT risinājumu sfērā. (Lasīt vairāk)

EU

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos” ES projekti

A/s Datorzinību Centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. (Lasīt vairāk)

EU

Eiropas bēgļu fonda līdzfinansēts projekts ES projekti

Projekta nosaukums: Latviešu valodas apmācības patvēruma meklētājiem.

Projekta īstenotājs: AS „Datorzinību centrs”

Projekta mērķis: Nodrošināt Fonda mērķa grupas pārstāvjiem – patvēruma meklētājiem –latviešu valodas apmācības, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. (Lasīt vairāk)