Projekti

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada nogalē ES projekti

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

(Lasīt vairāk)

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada oktobrī ES projekti

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

(Lasīt vairāk)

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” 2019. gadā uzsāktie pētījumi ES projekti

2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

(Lasīt vairāk)

Projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” tuvojas beigām ES projekti

2018. gada 31. decembrī beigsies IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/007.

(Lasīt vairāk)

HIS4HE Projekta rezultāti ES projekti

Īstenojot projektu HIS4HE, tikušas identificētas veselības nozares IKT vajadzības un tendences, izstrādāts un ieviests VeIS mācību modulis un e-mācību un tiešsaistes zināšanu novērtēšanas rīks, ietverot mācību programmas mērķus.
(Lasīt vairāk)

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes ES projekti

Līdz IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” beigām atlicis viens ceturksnis.

(Lasīt vairāk)

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes ES projekti

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti vairāk kā 70% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada otrajā ceturksnī pabeigti 3 pētījumi.

(Lasīt vairāk)

Projekta “Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE)” tikšanās 2018 ES projekti

Š.g. 9., 10. maijā SIA “Datorzinību centrs” pārstāves Brigita Lazdiņa un Rūta Švarca piedalījās darba grupas darbā starptautiskā projekta Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE) – veselības informācijas sistēmu mācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, ietvaros.
(Lasīt vairāk)

Projekts “Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE)” ES projekti

Kopš 2016. gada oktobra SIA “Datorzinību centrs” kā partneris piedalās starptautiskā projektā Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE) – veselības informācijas sistēmu mācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmu mācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu mācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.
(Lasīt vairāk)

Projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ES projekti

SIA “DATORZINĪBU CENTRS” 2016. gada 31. maijā ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/388 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.