Facebook reklāmas izveide un efektivitātes analīze

Kursā ir ietvertas tēmas par reklāmu izveidi sociālajā tīklā Facebook – tehniskās prasībām tekstiem, foto, video. Tiks apskatītas jaunākās izmaiņas Facebook, ar ko jāsaskaras uzņēmumiem, kas vēlas izvietot reklāmas – 2019. gada aktualitātes, kas jāņem vērā, izvietojot saturu.

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

  • prasībām attiecībā uz tekstiem, foto un video materiāliem, lai izveidotu efektīvu vizuālo reklāmu Facebook,
  • reklāmas rīka Ads Manager reklāmu veidošanas iespējām,
  • Facebook algoritma izmaiņām 2019. gadā,
  • reklamas atdeves un efektivitātes izvērtēšanas un analīzes iespējām.

Priekšzināšanas:
pamatiemaņas darbā ar datoru un kādu no interneta pārlūkprogrammām, priekšzināšanas  par Facebook ierakstiem un reklāmām.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Facebook algoritms:

  • Facebook jaunumi 2019. gadā – reklāmu izmaksas, satura atspoguļošana, efektīvākie formāti u.c.
  • Tehniskās prasības saturam, kas izcelsies – teksti, linki, foto izmēri, teksti uz fotogrāfijām, video formāts u.c.

Reklāmas izvietošana ar reklāmas rīkiem:

  • Populārais Ads Manager rīks vai Boosted post
  • Business Manager rīks
  • Dažādie reklāmu veidi un mērķi Ads Manager
  • Reklāmas budžeta, lokācijas, auditorijas un darbības ilguma/termiņa izvēle
  • Klientu vērtīgo darbību definēšana konkrētajam biznesam pirms reklāmas palaišanas

Reklāmas rezultātu analīze pēc reklāmas termiņa noslēgšanās:

  • Sasniegtās auditorijas apjoma izvērtējums
  • Sasniegtā reklāmas rezultāta izvērtējums
  • Sasniegtā mērķa mērījums atbilstoši uzstādītajam uzdevumam un definētajām klientu vērtīgajām darbībām
  • Budžeta izlietojums attiecībā pret vērtīgajām darbībām un 1 klikšķa izmaksas
  • Reklāmas turpmākās optimizācijas iespējas un konkrēti soļi reklāmas pilnveidošanai (teksts, attēls, attēlu secība, teksta un attēlu proporcijas, auditorijas precizēšana, reklāmas ilgums, u.c.)

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks