Efektīva prezentāciju veidošana un vadība

Kursā ir iekļautas tēmas par prezentācijas materiālu veidošanu ar PowerPoint, prezentēšanas procesa sagatavošanu un vadību. Iepazīšanās ar Prezi.com iespējām vizuālu prezentāciju veidošanā.

Kursa mērķis:

 • Iemācīt kursa dalībniekus izmantot PowerPoint rīku uzņēmuma reprezentācijai,
 • Palīdzēt kursa dalībniekiem izprast efektīvas uzņēmuma un tā produktu/pakalpojumu prezentācijas nozīmi uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai;
 • Iepazīstināt ar veiksmīgas prezentācijas veidošanas principiem;
 • Palīdzēt apgūt pamattehnoloģijas elektroniskas prezentācijas sagatavošanai;
 • Palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas prezentācijas demonstrēšanai vai tās publicēšanai un demonstrējumam interneta vietnē;
 • Iepazīstināt ar Prezi.com izmantošanas iespējām.

Priekšzināšanas:
pamatzināšanas darbā ar datoru.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  • PowerPoint prezentācijas struktūras izveide
  • Teksta un attēlu iekļaušana un apstrāde
  • Grafisko formu, tekstlodziņu un grafiku izmantošanas
  • Objekta iekļaušana slaidā, objekta piesaistīšana failam, sasaistēs starp failiem
  • Tabulas veidošana efektīvai prezentēšanai
  • Tabulas datu grafiskā attēlošana diagrammā
  • Video un skaņas faila iekļaušana prezentācijā
  • Animācijas izmantošana: prezentācijas slaidu pārejas efekti, objektu animācijas varianti
  • Slaidrādes iespējas
  • Izdrukas sagatavošana
  • Veiksmīgas prezentēšanas priekšnosacījumi