Efektivitāte darbā ar Office programmām Word un Excel

Kursa mērķis:

Parādīt programmu Word 2010 un Excel 2010 papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt datu ievadi, atlasi un formatēšanu, kā arī uzzināt par iespējām šo programmu personalizēšanā.

Priekšnosacījumi:

Pieredze darbā ar datoru, zināšanas par mapēm un failiem, pamatiemaņas un pamatprasmes darbā ar Microsoft Word un Microsoft Excel.

Kursa ilgums: 8 akad. stundas

Kursa programma:

 1. Word un Excel:
  • Vides personalizēšana:
   • ­dokumenta iestatījumu maiņa (autora informācija);
   • ­ātrās piekļuves rīkjoslas nozīme un pielāgošanas iespējas;
   • ­gatavo veidņu meklēšana un izmantošana;
   • ­automātiskās koriģēšanas pielāgošana.
  • Paņēmieni darba paātrināšanai:
   • ­noderīgas īsinājumtaustiņu kombinācijas;
   • ­ātras datu atlases un datu pārvietošanas paņēmieni;
   • ­datu kopēšanas un ielīmēšanas Paste iespējas;
   • ­­veikto izmaiņu un komentāru pārskatīšana.
  • Noformēšanas iespējas:
   • ­dizaina un krāsu paletes izmantošana un pielāgošana;
   • ­stilu izmantošana un pielāgošana.
 2. Microsoft Word 2010
  • Paņēmieni informācijas ievadīšanai:
   • ­­teksta daļu saglabāšana atkārtotai izmantošanai Quick Parts;
   • ­­cita dokumenta satura automātiska ievietošana atvērtā dokumentā.
 3. Microsoft Excel 2010
  • Veidņu sagatavošana un izmantošana, to praktiskā nozīme:
   • ­­­datu validācijas iespējas Microsoft Excel vidē;
   • ­­­dokumenta aizsardzība.
  • Paņēmieni informācijas ievadīšanai un apstrādei ar Microsoft Excel 2010:
   • ­­­­darbs ar sarakstiem – jaunu iebūvēto sarakstu izveidei;
   • ­­­­datu ievade, izmantojot datu formas;
   • ­­­­­datu tabulas iespēju un nosacījumformatēšanas izmantošana.
 4. Izdruka un saglabāšana
  • Dokumenta un darba grāmatas drukas lappuses sagatavošana un drukas apgabalu iestatīšana.
  • Dokumentu saglabāšanas un formātu maiņas iespējas.

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

 Pieteikšanās kursiem šeit!