MICROSOFT WINDOWS UN MICROSOFT WORD

Kursa mērķis
Iepazīstināt lietotāju ar Microsoft Windows 7 un Microsoft Word vidi. Ar Microsoft Word līdzekļiem iemācīt sagatavot dokumentus, kuros līdzās tekstuālajai informācijai ir attēli, tabulas un citi objekti. Kurss pieejams par Microsoft Windows 7 versiju un Microsoft Word 2007 un 2010 versiju.

Priekšnosacījumi
Nav.

Kursa ilgums
16 akadēmiskās stundas.

Kursa programma

 • Microsoft Windows vide: pamatvirsma, uzdevumu josla, izvēlne Start. Programmu aktivizēšana Microsoft Windows vidē. Pārslēgšanās starp vairākām vienlaikus aktivizētām programmām. Darbības ar logiem.
 • Dialoga loga My Computer sastāvdaļas. Diska, mapes un faila jēdziens.
 • Failu vadības programma Windows Explorer un darbs ar to. Jaunas mapes izveidošana. Failu/mapju pārvietošana un kopēšana. Faila/mapes pārsaukšana. Failu/mapju izmešana – Recycle Bin funkcijas. Failu/mapju kārtošana.
 • Īsinājumi (shortcuts), to priekšrocības. Īsinājumu veidošana un dzēšana.
 • Pārskats par Microsoft Windows vadības paneli. Displeja parametru norādīšana.
 • Microsoft Windows palīdzība Help. Darba beigšana.
 • Pārskats par Word vidi – programmas logs, dokumenta logs, izvēlnes, komandpogas.
 • Teksta ievadīšana, rediģēšana un dzēšana. Darbs ar teksta apgabaliem: iezīmēšana, pārvietošana, kopēšana. Pārvietošanās pa dokumentu.
 • Pamatdarbības ar dokumentiem: saglabāšana, atvēršana.
 • Teksta noformēšana. Simbolu izskata maiņa. Iepriekšējās darbības atcelšana.
 • Rindkopu noformēšana. Teksta centrēšana un izlīdzināšana. Rindkopu atkāpju veidošana, izmantojot lineālu. Rindkopu noformēšana dialoga logā.
 • Numurētu sarakstu veidošana un noformēšana. Rindkopu atzīmēšana ar aizzīmēm Bullets.
 • Datuma un laika, speciālo simbolu un attēlu ievietošana tekstā.
 • Dokumenta skati Views. Dokumenta sadalījums lapās, lapu numurēšana.
 • Vienkāršas dokumenta gālvenes Header un kājienes Footer izveidošana.
 • Dokumenta apskate pirms drukāšanas Print Preview un izdrukāšanas iespējas.
 • Darbs ar vairākiem vienlaikus atvērtiem dokumentiem.
 • Tabulācijas izmantošana. Tabulu veidošana un noformēšana.
 • Aplokšņu un uzlīmju sagatavošana.

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

Pieteikšanās kursiem: Tālr. 67338366 E-pasts: kursi@dzc.lv