Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai

Kursā ir iekļautas tēmas par mūsdienīgiem mākoņpakalpojumiem biznesa efektivitātes uzlabošanai, kā arī risinājumi labākai informācijas apritei uzņēmumā un ikdienas darbu optimizācijai, izmantojot Office 365 piedāvājumus.

Kursa mērķis:
iepazīstināt kursa dalībniekus ar Office 365 e-pasta un laika plānošanas rīkiem, dokumentu glabāšanas un kopīgošanas iespējām, kā arī ar darba organizēšanas, tiešsaistes sapulču un citiem rīkiem.

Priekšzināšanas:
pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Office 365 raksturojums un darba vides iepazīšana:

  • Office 365 galvenā ideja, raksturojums
  • Pieslēgšanās Office 365 vietnei

Office 365 iestatījumu pielāgošana:

  • Paroles maiņa
  • Valodas maiņa
  • Profila attēla un citas informācijas norādīšana
  • Instalēto programmu pārvaldība

Office 365 tiešsaistes lietotnes:

  • E-pasts, kalendārs un kontaktpersonu pārvaldība
  • Darbs ar failu krātuvi OneDrive for Business – dokumentu augšupielāde, veidošana un rediģēšana tiešsaistē, to koplietošana, koplietošanas atļauju pārvaldība

Darbs ar tiešsaistes sapulču programmu Skype for Business:

  • Skype for Business programmas instalēšana
  • Skype for Business vides raksturojums, iestatījumu maiņa
  • Tiešsaistes sapulces plānošana
  • Dalībnieku pārvaldība tiešsaistes sapulcē
  • Darbības ar saturu Skype for Business tiešsaistes sapulcē: prezentācijas, baltās tāfeles kopīgošana, aptaujas veikšana, pielikumu pievienošana sapulces dalībniekiem
  • Sapulces ierakstīšana

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks