MICROSOFT ACCESS PAMATKURSS

Kursa mērķis
Iepazīstināt lietotāju ar Microsoft Access, iemācīt veidot Microsoft Access datu bāzes, veikt datu šķirošanu un atlasi, sagatavot un izdrukāt atskaites. Kurss pieejams par Microsoft Access 2007 un 2010 versiju.

Priekšnosacījumi
Pieredze darbā Microsoft Windows vidē. Elementāras zināšanas darbā ar Microsoft Excel vai citām datu bāzēm.

Kursa ilgums
16 akadēmiskās stundas.

Kursa programma

  • Ievadinformācija. Microsoft Access ideoloģija. Darba ar datu bāzi uzsākšana un izeja no Microsoft Access vides. Tabulas kā datu bāzes pamats. Tabulas izveidošana. Lauku tipi un to īpašības. Datu ievadformāti un likumības pārbaude.
  • Meklēšanas tabulās: Replace, šķirošana pēc viena vai vairākiem laukiem, parastie un kompleksie filtri.
  • Elementāra vaicājuma Query veidošana. Kalkulēto lauki. Parametru, loģisko un matemātisko izteiksmju izmantošana datu atlasei vaicājumā. Atlasīto datu izdruka.
  • Datu sadalīšana vairākās tabulās. Izkrītošā saraksta izmantošana. Saites starp tabulām – relācijas. Vaicājumu veidošana, izmantojot vairākas tabulas. Datubāzes relāciju logs, tā nozīme.
  • Darbības vaicājumu pielietošana manipulācijai ar datiem. Append Query, Make Table Query, Update Query, Delete Query īss apskats.
  • Datu apmaiņa ar citām aplikācijām. Atlasīto datu eksports uz Microsoft Excel un Word. Cita formāta datu izmantošana Access vidē.
  • Formas kā datu ievades un rediģēšanas automatizācijas rīki. Formu veidošana. AutoForm autoformu un AutoReport automātisko pārskatu lietošana. Formu un p;arskatu vednis Wizard.
  • Elementu novietošana formā. Visbiežāk lietojamās formas un elementu īpašības.
  • Pārskatu sagatavošana. Pārskata gļvene un kājiene, fontu pielāgošana, pārskatu noformējums. Datu kārtošana un grupēšana. Sum, Count u.c. funkciju izmantošana.

 

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

Pieteikšanās kursiem: Tālr. 67338366 E-pasts: kursi@dzc.lv