Microsoft Excel kurss lietpratējiem

Priekšzināšanas:

Labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

Kursa mērķis

Parādīt, kā ātrāk un efektīvāk strādāt ar Microsoft Excel 2016, izmantojot daudzās un dažādās iespējas, par kuru esamību lietotājs bieži vien nav informēts.

Kursa ilgums – 16 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Darbs ar Excel datiem:

 • datu formas Form izmantošana;
 • grupēšana Group un automātiskā grupēšana Auto Outline;
 • detalizētā filtrēšana Advanced kā atskaites veidošanas rīks;
 • starpsummas Subtotal;
 • datu bāzu funkcijas DSUM, DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVERAGE;
 • uzmeklēšanas funkciju grupa.

Datu validācija:

 • validācijas Data Validation jēdziens un datu ievades ierobežojumu nepieciešamība;
 • validācijas veidi, lietojums un pielāgojums.

Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība:

 • darblapas atsevišķu šūnu aizsardzība;
 • formulu paslēpšana;
 • darbgrāmatas struktūras aizsardzība;
 • Excel faila aizsardzība.

Darbs ar veidni – izstrāde, saglabāšana, rediģēšana, lietošana

Kopsavilkuma atskaites veidošana vienas vai vairāku darbgrāmatu ietvaros:

 • datu sasaiste starp darblapām un darbgrāmatām, izmantojot formulas un īpašās ielīmēšanas (Paste Special) iespējas;
 • datu konsolidēšana (Consolidate) pa pozīcijām;
 • datu konsolidēšana (Consolidate) pa kategorijām;
 • konsolidēto datu sasaiste ar datu avotu.

Darbs ar rakurstabulām PivotTable un rakursdiagrammām PivotChart:

 • rakurstabulas struktūras veidošana;
 • funkciju Sum, Min, Max, Average un Count izmantošana datu apkopošanai rakurstabulās;
 • rakurstabulu datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars;
 • datu griezumi Slicers, to izmantošana vairākām rakurstabulām;
 • datu rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām;
 • nosacījumformatējums kā datu vizualizēšanas un analizēšanas rīks rakurstabulās;
 • sīkdiagrammas Sparklines izmantošana rakurstabulas datu vizualizēšanai;
 • rakursdiagrammas PivotChart veidošana.

Iespēju analīzes un optimizācijas rīki:

 • vērtības sasniegšana Goal Seek;
 • datu tabula Data Table;
 • scenāriju pārvaldnieks Scenario Manager;
 • datu optimizācija Solver.

Makro lietošana darba automatizēšanai:

 • makro ierakstīšana ar absolūtām vai relatīvām atsaucēm;
 • makro saglabāšanas iespējas;
 • makro piesaistīšana – taustiņu kombinācijai, pogām, objektiem.

Darba vides personalizācija:

 • ātrās piekļuves rīkjoslas piemērošana;
 • lietotāja cilnes un komandu grupas veidošana;
 • lietotāja pielāgotās vides saglabāšana failā.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks