Microsoft Excel pamatkurss

Kursa mērķis
Iepazīstināt lietotāju ar Microsoft Excel vidi, iemācīt veidot, rediģēt un noformēt tabulas šūnas, veikt tajās aprēķinus, pārvaldīt dažādas funkcijas, izmantot kārtošanu un filtrēšanu, pielietot nosacījumformatēšanu un Excel Table rīku, kā arī iemācīt attēlot tabulas datus grafiski, veidot diagrammas un nosūtīt darblapas un diagrammas uz izdruku.

Priekšnosacījumi

Pamatiemaņas darbam Microsoft Windows vidē.

Kursa ilgums – 16 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Datu ievade un rediģēšana:

 • skaitļu un datumu sēriju veidošana;
 • pielāgoto sarakstu veidošana;
 • datu atlasīšana, kopēšana, pārvietošana;
 • darbības ar rindām un kolonnām.

Datu noformēšana:

 • skaitļu formāti, teksta formāti, datuma un laika formāti;
 • noformēšana, izmantojot iebūvētos stilus Cell Style;
 • formātu kopēšana, formātu notīrīšana.

Darbības ar darblapām:

 • darblapu pievienošana, pārdēvēšana un dzēšana;
 • darblapu kopēšana un pārvietošana starp darbgrāmatām;
 • darbības ar darblapu grupu.

Aprēķini:

 • aritmētisko darbību pieraksts un formulu veidošana;
 • relatīvo, absolūto un jaukto adrešu lietošana formulās;
 • funkcijas Sum, Min, Max, Average, Count Numbers, Round.

Funkciju lietojums:

 • funkciju kategorijas un funkciju meklēšanas rīki;
 • teksta apstrādes funkcijas, teksta dalīšana kolonās;
 • datuma funkcijas;
 • datu apkopošanas funkcijas SumIfS, CountIfS, AverageIfs.

Formulu auditēšana:

 • Excel kļūdu paziņojumi;
 • kļūdu pārbaude;
 • formulu pēctecības un priekštecības izsekošana;
 • IFERROR funkcijas izmantošana.
 • Definēto nosaukumu izmantošana.

Excel Table lietojums:

 • Excel Table diapazona veidošana;
 • darbs ar Excel Table rindām un kolonnām;
 • Excel Table datu kārtošana un filtrēšana;
 • dublikātu meklēšana un dzēšana;
 • kopsummas rindas Total Row izmantošana;
 • Excel Table pārvēršana par šūnu diapazonu.

Darbs ar datu diapazonu:

 • kārtošana un pielāgotā kārtošana (Custom Sort);
 • filtrēšana un detalizētā filtrēšana.
 • Nosacījumformatējums (Conditional Formatting) kā datu vizualizēšanas un noformēšanas rīks

Datu grafiskā attēlošana diagrammās:

 • stabiņu, līniju un sektoru diagrammas izveide;
 • diagrammas izkārtojumi un stili;
 • diagrammas elementu pievienošana un noformēšana.

Drukas lapas parametru noteikšana un drukāšana:

 • datu diapazona mērogošana;
 • virsrakstu pievienošana katrai drukas lappusei;
 • galvenes un kājenes veidošana;
 • datu diapazona, darblapas un darbgrāmatas drukāšana.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks