Microsoft Visio Professional pamatkurss

Kursa mērķis
Iepazīstināt lietotāju ar iespējām, kādas piedāvā biznesa grafikas programma Microsoft Visio dažādu grafisku shēmu, plānu, diagrammu un grafiku zīmēšanai.

Priekšnosacījumi
Pamatiemaņas darbam Microsoft Windows vidē.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • Pārskats par Microsoft Visio zīmējumu tipiem. Zīmējuma tipam raksturīgo grafisko formu komplektu Stencils un grafisko formu Shapes izvēle.
 • Jaunu grafisko formu un to komplektu veidošana un saglabāšana.
 • Teksta iekļaušana formās. Formu pielāgošana un noformēšana.
 • Darbības ar formām: pagriešana, izlīdzināšana, izvietošana vienādos attālumos, grupēšana u.tml..
 • Datu plūsmas Flowcharts diagrammas veidošana.
 • Inteliģento savienotāju Connectors, kā arī automātiskas formu savienošanas tehnikas izmantošana.
 • Blokshēmu veidošana. Blokshēmas veidošana perspektīvā, izmantojot saplūšanas punktu.
 • Dažādu mārketinga diagrammu piemēri.
 • Organizācijas struktūrshēmas veidošana.
 • Zīmējuma veidošana lietotāja izvēlētā mērogā, zīmējuma fona un priekšplāna lietošana, izmantojot telpu plāna piemēru.
 • Zīmējuma izdrukāšanas iespējas.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks