MICROSOFT WORD KURSS LIETPRATĒJIEM

Kursa mērķis
Parādīt programmas funkcionālās iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word 2010. Iemācīt, kā ātrāk un efektīvāk veikt dokumentu standartizāciju, sērijveida vēstuļu sagatavošanu, dokumenta noformējuma automatizāciju.

Priekšnosacījumi
Pieredze darbā Microsoft Windows vidē, pamatiemaņas darbā ar teksta redaktoru Word.

Kursa ilgums
16 akadēmiskās stundas.

Kursa programma

  • Microsoft Office darba vides un lentes pielāgošana.
  • Veidņu un veidlapu veidošana un izmantošana iekšējo dokumentu standartizācijai:

Microsoft Office Online piedāvāto veidņu Template izmantošana un pielāgošana;
veidnes izveide;
veidlapu izveide: iestatīšana veidlapu izveidei, satura vadīklu pievienošana veidlapai, veidlapas satura aizsardzība, veidlapu aizpildīšana.

  • Līdzekļi teksta un objekta ievades paātrināšanai:

automātiskās koriģēšanas līdzekļi;
dokumenta daļu atkārtota izmantošana un izplatīšana;
veidošanas bloka Building Block izveidošana, atrašana un izmantošana.

  • Sērijveida dokumentu automatizēta sagatavošana dažādiem adresātiem:

pasta sapludināšanas procedūra  Mail Merge;
loģisko lauku If … Then … Else izmantošana, datu bāzes jeb jauna saraksta veidošana;
aplokšņu un uzlīmju izveidošana un drukāšana masveida pasta sūtīšanai.

  • Teksta un objektu izvietošanas iespējas dokumentā:

vairāklīmeņu saraksta izveide;
objekta izvietojums dokumenta lapā;
teksta aplaušana ap objektu un ap tabulu;
slejas; sekciju pārtraukumi, sekcijas pārtraukuma ievietošana un dzēšana;
tekstlodziņa izmantošana  Text Box, saites starp tekstlodziņiem.

  • Automatizēta dokumenta noformēšana:

stilu izmantošana – iebūvēto stilu lietošana, gatavo stilu kopas mainīšana, stilu pielāgošana, jauna ātrā stila izveidošana, automātiska nodaļu virsrakstu numerācija;
dizaina un krāsu shēmas lietošana;
darbs ar dokumenta struktūru;
dažādu skatu izmantošana dokumenta struktūras plānošanai – navigācijas rūts, dokumenta struktūrskats;
satura rādītāja izveidošana;
atsauču un grāmatzīmju lietošana: vēres vai beigu vēres ievietošana, grāmatzīmes pievienošana; iekšējas atsauces ievietošana;
paraksta pievienošana ievietotajiem objektiem: ilustrāciju saraksta pievienošana dokumentam;
alfabētiskā priekšmetu rādītāja izveidošana:  ievadņu atzīmēšana, automātiskā ievadņu atzīmēšana, izmantojot alfabētiskā vārdu saraksta failu, alfabētiskā priekšmetu rādītāja izveide;
bibliogrāfiskā saraksta izveide – jauna citāta un avota pievienošana dokumentam, avota atrašana un atkārtota izmantošana;
bibliogrāfiskā saraksta ievietošana.

  • Grupu darbs ar dokumentiem:

dokumentu pārskatīšanas un lietotāju sadarbības iespējas;
komentāru ievietošana dokumentā;
Komentāros izmantotā autora vārda pievienošana;
Komentāra Comments izveidošana un dzēšana;
dokumenta koplietošana – izmaiņu reģistrēšana rediģēšanas laikā  Track Changes;
dokumenta pārskatīšana un dokumentā veikto izmaiņu salīdzināšana;
dokumenta pārvaldība Backstage skatā, lasīšanas izkārtojums,

  • Dokumenta saglabāšanas iespējas.

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

Pieteikšanās kursiem: Tālr. 67338366 E-pasts: kursi@dzc.lv