PĀREJAS KURSS NO MICROSOFT OFFICE 2007 UZ MICROSOFT OFFICE 2010

Kursa mērķis
Microsoft Office 2007 lietotājus iepazīstināt ar būtiskākajām izmaiņām Microsoft Office 2010 lietojumprogrammās – Word, Excel, PowerPoint un Outlook. Parādīt lietotājam jaunās Microsoft Office 2010 iespējas.

Priekšnosacījumi
Pamatzināšanas darbā ar Microsoft Office 2007.

Kursa ilgums
8 akadēmiskās stundas.

Kursa programma

  • Vispārējs pārskats par Microsoft Office 2010 un būtiskākās atšķirības no iepriekšējās versijas:

izmaiņas saskarnē – programmu komandu lentē/joslā;
failu savietojamības iespējas;
iespēja BackstageTM View.

  • Microsoft Office Word 2010 jaunās iespējas:

attēlu rediģēšana;
SmartArt objekti;
dokumentu virtuāla rediģēšanas, koplietošanas iespēja „Office Web Apps”.

  • Microsoft Office Excel 2010 jaunās iespējas:

sīkdiagrammu veidošana vienas šūnas ietvaros;
nosacījumformatēšana;
darblapu virtuāla rediģēšanas, koplietošanas iespēja „Office Web Apps”.

  • Microsoft Office PowerPoint 2010 jaunās iespējas:

video pievienošana, rediģēšana un demonstrēšana PowerPoint prezentācijā;
jaunās iespējas „Broadcast Slide Show” lietošana;
prezentāciju virtuāla rediģēšanas, koplietošanas iespēja „Office Web Apps”.

  • Microsoft Office Outlook 2010 jaunās iespējas:

vairākuzdevumu veidošanas un saglabāšanas iespēja „Quick Steps”;
efektīvs darbs ar ziņojumiem, efektīva to pārvaldīšana;
sabiedrisko sakaru savienotājs.

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

Pieteikšanās kursiem: Tālr. 67338366 E-pasts: kursi@dzc.lv