Projekti

Datorizētā lietvedības sistēma Office 365 vidē IS biznesam

Mūsu lietvedības sistēma nodrošina vienotu dokumentu aprites un uzskaites telpu, kurā uzņēmums var veikt dokumentu reģistrāciju, apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Risinājums ir ātri un vienkārši ieviešams jebkurā uzņēmumā, nodrošinot pamata dokumentu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī viegli pielāgojams katra uzņēmuma vai organizācijas specifiskām biznesa prasībām.

Sistēmu ir iespējams uzstādīt arī uz lokālā uzņēmuma servera, un tai ir vienkārša piekļuve no jebkuras vietas, izmantojot internetu.

Projekts „IT uzņēmumu 2013. gada aktivitātes eksporta tirgos” ES projekti

SIA Datorzinību centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT uzņēmumu 2013. gada aktivitātes eksporta tirgos ”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. (Lasīt vairāk)

Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai Apmācību projekts

Aicinām Latvijas uzņēmumus piedalīties mazo un mikro uzņēmumu apmācību projektā, kur ir iespēja uzlabot savu darbinieku IT prasmes. (Lasīt vairāk)

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu mārketinga aktivitātes ārvalstīs” ES projekti

SIA Datorzinību Centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu mārketinga aktivitātes ārvalstīs”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs, kā arī atpazīstamību IT risinājumu sfērā. (Lasīt vairāk)

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos” ES projekti

SIA Datorzinību Centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. (Lasīt vairāk)

Eiropas bēgļu fonda līdzfinansēts projekts ES projekti

Projekta nosaukums: Latviešu valodas apmācības patvēruma meklētājiem.

Projekta īstenotājs: SIA „Datorzinību centrs”

Projekta mērķis: Nodrošināt Fonda mērķa grupas pārstāvjiem – patvēruma meklētājiem –latviešu valodas apmācības, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. (Lasīt vairāk)

Projektu vadības portāls IS biznesam

Mūsdienās vairs nav retums, kad vienota projekta ietvaros jāsadarbojas vairāku uzņēmumu speciālistiem. Šādos gadījumos nereti aktualizējas tādi jautājumi: kā organizēt projekta grupas savstarpējo komunikāciju, kā ievērot vienotus darba principus un nodrošināt standartu ievērošanu.
(Lasīt vairāk)

Uzņēmumu Intranet sistēmas IS biznesam

Iekšējās informācijas operatīva izplatīšana uzņēmumā ir bijusi aktuāla problēma visos laikos. Sevišķi aktuāla tā ir gadījumos, kad uzņēmums izvietojies atsevišķās ēkās dažādās pilsētas vietās vai pat dažādās pilsētās.
(Lasīt vairāk)

Dokumentu vadības sistēmas Office 365 vidē IS biznesam

Lietvedība ir katra uzņēmuma vai organizācijas neatņemama daļa, kas pēdējā laikā kļūst aizvien sarežģītāka un apjomīgāka. Tas, savukārt, rada nepieciešamību automatizēt dokumentu pārvaldību, ieviešot organizācijā dokumentu vadības risinājumu.
(Lasīt vairāk)

Vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmas PREDA e- pārvaldes IS

Klients : Slimību profilakses un kontroles centrs

Projekta apraksts:
Vienota uzraudzības informācijas sistēma par pacientiem, kas slimo ar noteiktām slimībām.
Sistēma ir ar augstu drošības pakāpi, kas nodrošina šifrētu fizisko personu datu uzglabāšanu un apstrādi.

Tehnoloģijas:
Microsoft .NET Framework
Windows 2003 Server
Microsoft SQL 2005 datu bāzu sistēma