Projekti

Medicīnisko ierīču reģistrs LATMED e- pārvaldes IS

Klients : Zāļu valsts aģentūra

Projekta apraksts:
Programmatūras sistēmā LATMED tiek nodrošināta negadījumu ar medicīnas ierīcēm reģistrācija, medicīnas preču reģistrācija un ārstniecības iestādēs esošo I un II drošības grupas medicīnas ierīču reģistrācija. Sistēmā ir izstrādāta attālināta ierīču reģistrācijas pieteikuma iesniegšana, izmantojot tīmekļa lapu. (Lasīt vairāk)

Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana IS biznesam

Klients: Latvijas Valsts meži

Projekta apraksts:
Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana – MEDUS (meža datu uzskaites sistēma), CAUNA (cirsmu novērtēšanas sistēma), CirLig (cirsmu līgumu sistēma), CirLigOPA (operatīvās apaļkoksnes piegādes sistēma), MEDNIS (mežsaimniecisko darbu plānošanas un uzskaites sistēma), MPR (meža pārkāpumu reģistrēšanas sistēma)

Tehnoloģija: Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2005, Visual Studio .NET 2005.

Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana e- pārvaldes IS

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Projekta apraksts:

Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem iespēju strādāt interesantāk un vieglāk, bet izglītības iestāžu administrācijai šos procesus efektīvi vadīt.
(Lasīt vairāk)

Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms e- pārvaldes IS

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD).

Projekta apraksts:

EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida veselības datu apstrādei.
(Lasīt vairāk)

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos” ES projekti

SIA “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. (Lasīt vairāk)