Projekti

Management, learning and collaboration portal for K-12 and vocational education e-government IS

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Projekta apraksts:

Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem iespēju strādāt interesantāk un vieglāk, bet izglītības iestāžu administrācijai šos procesus efektīvi vadīt.
(Read more)

Electronic health record information system e-government IS

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD).

Projekta apraksts:

EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida veselības datu apstrādei.
(Read more)

Project „Development of Latvia’s IT Enterprises in Foreign Markets” EU projects

Sorry, this entry is only available in Latvian.