Excel no A līdz Z

Datorzinību centrs piedāvā uzlabot savas Excel lietošanas prasmes:

“Excel no A līdz Z” – 6 moduļu cikls
(katra moduļa ilgums ir 8 akadēmiskās stundas – 1 diena).

Norises laiks: 10.00 – 17.15
Katru moduli var apmeklēt arī atsevišķi.

precizēt – Excel 1. modulis:
“Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka”

precizēt – Excel 2. modulis:
“Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana”

precizēt – Excel 3. modulis:
“Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana”

precizēt – Excel 4. modulis:
“Rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki”

22. oktobris – Excel 5. modulis:
“Datu Analīze un vizualizēšana ar Data Model”

29. oktobris – Excel 6. modulis:
“Liela datu apjoma analīze ar Excel Data Analysis rīkiem”


IZCENOJUMS:

1.-4. moduļa cena vienam dalībniekam – EUR 80 + PVN par moduli

3 dalībniekiem no viena uzņēmuma vai vienam dalībniekam apmeklējot 3 moduļus cena – EUR 70 + PVN par katru!

5.-6. moduļa cena vienam dalībniekam – EUR 100 + PVN par moduli

Apmeklējot Excel 4. moduli, cena par 5.,6. moduli ir EUR 80+PVN par moduli!

Cenā ietilpst arī drukāti mācību materiāli un kafijas pauzes.


Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr. 26475979 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmuma rekvizītus un kontakttālruņa numuru, kā arī kursa nosaukumu.

Mācības notiek Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, SIA “Datorzinību centrs” telpās.