(Lv) Microsoft Excel pamata funkcijas

Vieta: tiešsaistē (Teams platforma)
Dalībnieku skaits: no 5 līdz 12

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:
Iepazīstināt ar iespējām lietot Excel iebūvētās funkcijas un demonstrēt praktiskajos piemēros dažu funkciju lietošanas pamatprincipus.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas tiešsaistē

KURSA PROGRAMMA

 • Funkciju kategorijas un funkciju meklēšana
 • Noapaļošanas funkcija Round
 • Loģiskās funkcijas (If, And, Or, Iferror)
 • Teksta apstrādes funkcijas (Lower, Upper, Proper, Left, Mid, Right, Trim), Concatenate
 • Teksta dalīšana kolonnās
 • Datuma funkcijas (Date, Year, Month, Day, Weekday)
 • Uzmeklēšanas un atsauču funkcijas (Vlookup, Hlookup, Lookup)
 • Datu apkopošanas funkcijas (Sum, Average, Count, Counta, Countif, Countifs, Sumif, Sumifs, Averageif, Averageifs)
 • Formulu auditēšana un Excel kļūdu paziņojumi
 • Kļūdu pārbaude, pēctecības un priekštecības izsekošana, funkcija IFerror
 • Šūnu un diapazonu definēto nosaukumu izmantošana Name Manager

­Pēc kursa apguves:

 • sertifikāts (aizpildot testu kursa beigās);
 • Excel mācību materiāls latviešu valodā;
 • praktisko piemēru faili ar uzdevumiem materiālu atkārtošanai un pašmācībai.

Videoanotācija

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks