“Excel no A līdz Z” 1.modulis

Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka

Kursa mērķis:

Iepazīstināt lietotājus ar programmas Microsoft Excel iespējām informācijas apstrādē – veikt aprēķinus un attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Microsoft Excel vide:

 • loga elementi – lente, tās cilnes, ātrās piekļuves rīkjosla, statusa josla.

Datu ievade un rediģēšana:
­

 • ­skaitļu un datumu sēriju veidošana;
 • ­pielāgoto sarakstu izveide;
 • ­datu atlase, kopēšana, pārvietošana;
 • ­­darbs ar rindām un kolonnām.

Datu noformēšana:

 • ­skaitļu formāti, teksta formāti, datuma un laika formāti;
 • ­noformēšana, izmantojot iebūvētos stilus Cell Style;
 • ­­formātu kopēšana, formātu notīrīšana;
 • ­­­Excel Table lietojums datu diapazona noformējuma veidošanai.

Darbības ar darblapām:

 • darblapu pievienošana, pārdēvēšana un dzēšana;
 • darblapu kopēšana un pārvietošana starp darbgrāmatām;
 • darbības ar darblapu grupu.

Aprēķini:
­

 • aritmētiskas operācijas un formulu veidošana;
 • relatīvo, absolūto un jaukto adrešu lietošana formulās;
 • ­funkcijas Sum, Min, Max, Average, Count Numbers.

­
Datu grafiskā attēlošana diagrammās:

 • stabiņu, līniju un sektoru diagrammas izveide;
 • diagrammas izkārtojumi un stili;
 • diagrammas elementu pievienošana un noformēšana.

Izdrukas lapas parametru noteikšana un drukāšana:

 • ­datu diapazona mērogošana;
 • ­virsrakstu pievienošana katrai drukas lappusei;
 • ­­galvenes un kājenes veidošana;
 • ­datu diapazona, darblapas un darbgrāmatas drukāšana.

­

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks