“Excel no A līdz Z” 3.modulis

Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana

Kursa mērķis:

Parādīt, kā sagatavot veidnes, iestrādājot tajās datu ievades nosacījumus un šūnu aizsardzību. Demonstrēt, kā saistīt un apkopot darblapu un darbgrāmatu datus, izmantojot formulas un datu konsolidēšanas komandu.

Priekšnosacījumi:

Ļoti labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Darbs ar Excel datiem:

 • datu formas Form izmantošana;
 • grupēšana Group un automātiskā grupēšana Auto Outline;
 • ­detalizētā filtrēšana Advanced kā atskaites veidošanas rīks;
 • Starpsummas Subtotal;
 • datu bāzu funkcijas DSUM, DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVERAGE;
 • uzmeklēšanas funkciju grupa.

Datu validācija:

 • Validācijas Data Validation jēdziens un datu ievades ierobežojumu nepieciešamība;
 • Validācijas veidi, lietojums un pielāgojums.

Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība:

 • ­darblapas atsevišķu šūnu aizsardzība;
 • ­formulu paslēpšana;
 • ­darbgrāmatas struktūras aizsardzība;
 • Excel faila aizsardzība.

Darbs ar veidni – izstrāde, saglabāšana, rediģēšana, lietošana.

Kopsavilkuma atskaites veidošana vienas vai vairāku darbgrāmatu ietvaros:

 • ­­datu sasaiste starp darblapām un darbgrāmatām, izmantojot formulas un īpašās ielīmēšanas (Paste Special) iespējas;
 • ­­datu konsolidēšana (Consolidate) pa pozīcijām;
 • ­­datu konsolidēšana (Consolidate) pa kategorijām;
 • ­konsolidēto datu sasaiste ar datu avotu.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks