“Excel no A līdz Z” 4.modulis

Rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki

Kursa mērķis:

Parādīt, kā sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot rakurstabulas iespējas. Demonstrēt, kā izmantot datu iespēju analīzes rīkus atskaišu un kopsavilkumu optimizācijai, rezultātu salīdzinājumam un vizualizācijai, attīstības scenāriju veidošanai un prognozēšanai.

Priekšnosacījumi:

Ļoti labas iemaņas un prasmes, strādājot ar Microsoft Excel.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Darbs ar rakurstabulām PivotTable un rakursdiagrammām PivotChart:

 • ­rakurstabulas struktūras veidošana;
 • funkciju Sum, Min, Max, Average un Count izmantošana datu apkopošanai rakurstabulās;
 • ­rakurstabulu datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars;
 • datu griezumi Slicers, to izmantošana vairākām rakurstabulām;
 • datu rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām;
 • nosacījumformatējums kā datu vizualizēšanas un analizēšanas rīks rakurstabulās;
 • sīkdiagrammas Sparklines izmantošana rakurstabulas datu vizualizēšanai;
 • rakursdiagrammas PivotChart veidošana.

Iespēju analīzes un optimizācijas rīki:

 • vērtības sasniegšana Goal Seek;
 • datu tabula Data Table;
 • scenāriju pārvaldnieks Scenario Manager;
 • ­datu optimizācija Solver.

Darba vides personalizācija:

 • ­ātrās piekļuves rīkjoslas piemērošana;
 • ­­lietotāja cilnes un komandu grupas veidošana;
 • ­­lietotāja pielāgotās vides saglabāšana failā.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks