(Lv) Excel 5. modulis

Excel: Datu Analīze un vizualizēšana ar Data Model

 
Kursa mērķis:

Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Excel Data Model iespējām: kā veikt savienojumu ar dažādiem datu avotiem, kā transformēt datus vaicājumos, kā izveidot datu modeli un relācijas starp tabulām, kā vizualizēt skaitlisko informāciju ar infopaneli PowerPivot Dashboard, izmantojot Slicers, Time Line, PivotTable un PivotChart.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • Excel Data Model un Power Pivot jēdziens, iespējamie datu avoti, vaicājuma opciju loga Query Options pielāgošana.
 • Datu ielādēšana no vairākām Excel Tabulām, tabulu savienojumu veidošana, analīze ar PowerPivot un datu modeļa vizualizēšana infopanelī Dashboard ar PivotTable / PivotChart:­
  • savienojuma veidošana ar Excel failu(-iem);
  • datu ielāde modelī
  • datu tipi un transformācijas ar vaicājuma redaktoru Query Editor logā;
  • datu modeļa rediģēšana Manage Data Model;
  • Skatu veidi: datu skats un diagrammu skati;
  • savienojumu (relāciju) starp tabulām veidošana;
  • PowerPivot cilne;
  • infopaneļa Dashboard veidošana: rakurstabulas, rakursdiagrammas, datu griezumi un laika līnijas pievienošana infopanelim izveidotajā datu modelī (PivotTables / PivotCharts, Slicers, TimeLine for DataModel).
 • Datu ielādēšana no dažādiem datu avotiem (Get Data from CSV, Folder, SQL Database, Access Database), datu modeļa ar tabulu savienojumu veidošana, datu modeļa analīze ar Power Pivot rīkiem: skaitliskas informācijas vizualizēšana infopanelī ar PivotTable, PivotChart, Slicers, TimeLine:
  • savienojuma veidošana, datu atlase un filtrācija, datu ielāde no SQL vai Access datu bāzēm;
  • savienojums un datu ielāde no mapes ar vienlaicīgu failu apvienojumu;
  • savienojums ar CSV failu, transformācijas un datu ielāde modelī;
  • vaicājuma redaktora logā (Power Query Editor) darbības:
   • jaunas kolonnas veidošana, jaunas kolonnas pievienošana;
   • esošo kolonnu apvienojums, kolonnas sadalījums Split Column;
   • simbolu aizstāšana Replace, datu tipa izvēle un citas datu transformācijas;
   • jaunie mēri (Measures) un DAX valodas papildu aprēķini ar funkcijām: Sum, Calculate, Divide, TotalYtd, SamePeriodLastYear.
  • Tabulu savienojums ar relācijām diagrammas skatā;
  • Datu modeļa Data Model rezultātu vizualizēšana infopanelī Dashboard:
   • Stabiņu ColumnChart diagramma; līniju LineChart diagramma; kokveida kartes TreeMap diagramma; kombinēta diagramma Line & Clustered Column Chart u.c.;
   • Filtru izmantošana: datu griezuma Slicer un laika līnijas TimeLine pievienošana infopanelim;
   • vizuālo elementu saistība.
  • Infopaneļa Dashboard un faila ar datu modeli Data Model aizsardzība.

   

  Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

  Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks