(Lv) Excel 6. modulis

Liela datu apjoma analīze ar Excel Data Analysis rīkiem

 
Kursa mērķis:

Parādīt programmas Microsoft Excel papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas izmantot datu analīzi ar statistikas metodēm, izmantojot Excel statistisko datu pakotni Data Analysis.

Priekšnosacījumi:
Pieredze un iemaņas darbā ar Microsoft Excel, statistikas pamatzināšanas ir vēlamas.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • ­Vides personalizēšana.­
  • ­Data Analysis Add-ins pievienojumprogrammas aktivizēšana.
 • Microsoft Excel Data Analysis metožu īss apraksts:
  • ­­dispersijas analīze Anova – vienfaktoru un divfaktoru ar atkārtojumiem un bez atkārtojumiem, korelācija, kovariācija, aprakstošā statistika, eksponenciāla izlīdzināšana, divu izlašu dispersijas F-tests, Furjē analīze, histogrammas, slīdošais vidējais, nejaušu skaitļu ģenerēšana, rangi un procentili, regresija, izlases veidošana, t-tests atkarīgu un neatkarīgu izlašu vidējo salīdzināšanai, Z-tests vidējo salīdzināšanai.
 • Datu tīrīšana un sagatavošana apstrādei:­
  • ­Īsinājumtaustiņu izmantošana, strādājot ar lielām tabulām.
  • ­mainīgo kodēšana; nejaušu skaitļu ģenerēšana; izlases veidošana.
  • ­diapazonu apvienošana vienā darblapā.
  • ­skaitļu, datumu un teksta ievades kļūdas un datu tīrīšana.
  • ­trūkstošo vērtību aizvietošana ar vidējo slīdošo Moving Average.
 • Praktiskie piemēri:
  • ­Aprakstošās statistikas rādītāju un frekvenču histogrammas.
  • ­Korelācijas piemērs un rezultātu interpretācija.
  • ­Lineārās regresijas piemērs un rezultātu interpretācija.
  • ­Vienfaktoru dispersijas analīzes piemērs un rezultātu interpretācija.

   

  Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

  Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks