(Lv) Excel Table un Pivot Table – tiešsaistes kurss

Vieta: tiešsaistē (Teams platforma)
Dalībnieku skaits: no 5 līdz 12

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:

Veidot prasmi sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot Excel tabulas (Excel Table) un rakurstabulas (Pivot Table) iespējas.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas tiešsaistē

KURSA PROGRAMMA

Datu noformēšanas ar Excel Table priekšrocības:

 • pārdomāts vizuālā noformējums;
 • atvieglots darbs ar rindām un kolonnām;
 • kopsavilkuma rinda, datu griezumi, diapazona dinamisks palielinājums.

Rakurstabulas PivotTable un rakursdiagrammas PivotChart:

 • rakurstabulas struktūras veidošana;
 • funkciju izmantošana datu apkopošanai;
 • datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars;
 • datu griezumu Slicers izmantošana;
 • datu rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām;
 • nosacījumformatējums kā datu vizualizēšanas un analizēšanas rīks;
 • datu vizualizēšana ar sīkdiagrammām Sparklines;
 • rakursdiagrammas PivotChart veidošana.

­Pēc kursa apguves:

 • sertifikāts (aizpildot testu kursa beigās);
 • Excel mācību materiāls latviešu valodā;
 • praktisko piemēru faili ar uzdevumiem materiālu atkārtošanai un pašmācībai.

Videoanotācija

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks