(Lv) Microsoft Excel iesācējiem tiešsaistē

Vieta: tiešsaistē (Teams platforma)
Dalībnieku skaits: no 5 līdz 12

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:
iemācīt veidot, rediģēt un noformēt tabulas, veidot formulas, izmantot funkcijas, veikt tajās aprēķinus un kārtošanu kā arī attēlot tabulas datus grafiski diagrammās un nosūtīt tabulu vai diagrammu uz izdruku

Priekšnosacījumi: pamatiemaņas darbam ar datoru.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas tiešsaistē

KURSA PROGRAMMA

  1. Datu ievadīšana, šūnu noformējums. Formātu kopēšana, formātu notīrīšana. Simbolu noformējums. Skaitļu formāti. Datumu un laika ievadīšana un formatēšana.
  2. Darbības ar šūnām, rindām un kolonnām.
  3. Darbgrāmatas organizēšanā: darblapu pārdēvēšana, pārvietošana, kopēšana, atlase, ievietošana un dzēšana, darbības ar vairākām lapām, noformēšana ar stiliem.
  4. Aprēķinu veikšana – formulu un funkciju Sum un Round veidošana.
  5. Relatīvo un absolūto adrešu pielietošana formulās.
  6. Format as Table rīka izmantošana: tabulas noformējums ar stilu, kopsavilkuma rinda, un kārtošanā kolonnās. Biežāk lietotās funkcijas Sum, Average, Count, Max, Min.
  7. Datu grafiskā attēlošana diagrammās Charts. Kolonnu, sektoru un līniju diagrammu veidošana.
  8. Diagrammas un tabulas Izdrukas sagatavošana.

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks