Excel Table un Pivot Table

Kursa mērķis:

Veidot prasmi sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot Excel tabulas (Excel Table) un rakurstabulas (Pivot Table) iespējas.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  Excel Table priekšrocības:

  • pārdomāts vizuālā noformējums;
  • atvieglots darbs ar rindām un kolonnām;
  • kopsavilkuma rinda.
  Rakurstabulas PivotTable un rakursdiagrammas PivotChart:

  • rakurstabulas struktūras veidošana;
  • funkciju izmantošana datu apkopošanai;
  • datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars;
  • datu griezumu Slicers izmantošana;
  • datu rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām;
  • nosacījumformatējums kā datu vizualizēšanas un analizēšanas rīks;
  • datu vizualizēšana ar sīkdiagrammām Sparklines;
  • rakursdiagrammas PivotChart veidošana.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks