Darbs ar Excel funkcijām

Kursa mērķis:

Praktiskās nodarbībās iegūt prasmes lietot Excel iebūvētās funkcijas, kā arī gūt izpratni par funkciju lietošanas pamatprincipiem.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  • Funkciju kategorijas un funkciju meklēšana
  • Definēto nosaukumu izmantošana
  • Datu apkopošanas funkcijas (Sum, Average, Count, Counta, Countif, Countifs, Sumif, Sumifs, Averageif, Averageifs)
  • Noapaļošanas funkcija Round
  • Loģiskās funkcijas (If, And, Or, Iferror)
  • Uzmeklēšanas un atsauču funkcijas (Vlookup, Hlookup, Lookup)
  • Teksta apstrādes funkcijas (Lower, Upper, Proper, Left, Mid, Right, Trim), Concatenate
  • Teksta dalīšana kolonnās
  • Datuma funkcijas (Date, Year, Month, Day, Weekday)

­
Videoanotācija

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks