Grāmatvedības sistēmas eksportēto datu apstrāde un analīze

Kursa mērķis
Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par datu eksportu no grāmatvedības programmas un par iespējamām darbībām ar grāmatvedības datiem, izmantojot Microsoft Excel 2016 rīkus.

Kursa ilgums – 16 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • Formulas un funkcijas tabulās
 • Šūnas un kolonnas formāti, nosacījumformāti
 • Tabulas parastā un detalizētā filtrēšana, parasta un īpaša kārtošana
 • Formas pielietošana meklēšanai un rediģēšanai
 • Grupu rezultātu kopsavilkuma tabulas veidošana
 • Aprēķini lielās tabulās ar funkcijām un ar kopsummas rindu
 • Tabulas diapazona definēšana, noformēšana, papildinājums ar rindām un kolonnām, un diapazona rezultātu apkopojums
 • Datu ievades ierobežojumi
 • Tabulas parauga veidošana un pielietošana
 • Dažādu tabulu un dažādu failu rezultātu summēšana un konsolidēšana
 • Rakurstabulas kā automātiska pārskata veidošanas rīks
 • Rakursdiagramma kā vizuālais datu analizēšanas rīks

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks