Microsoft Excel: tabulas ExcelTable, rakurstabulas PivotTable un Datu vizualizācijas ar rakursdiagrammām PivotChart

Kursa mērķis:
Parādīt, kā sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot rakurstabulas iespējas. Demonstrēt datu vizualizēšanas iespējas ar rakursdiagrammām.
Kursa norise: tiešsaistē (Teams platforma) vai klātienē
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

KURSA PROGRAMMA

ExcelTable lietošana:

 • ExcelTable veidošana un pārveidošana par parasto diapazonu;
 • tabulu rīki Table Design;
 • kopsummas rinda TotalRow;
 • datu griezumi Slicers;
 • ExcelTable diapazona papildinājums

Rakurstabulu un rakursdiagrammu datu avoti;

Darbs ar rakurstabulām PivotTable un rakursdiagrammām PivotChart:

 • rakurstabulas struktūras veidošana un pārveidošana;
 • datu grupēšana;
 • funkciju Sum, Min, Max, Average, Count izmantošana datu apkopošanai;
 • rakurstabulu datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars; ranzēšana;
 • rakurstabulu datu attēlošanas veidi Show Values as;
 • aprēķināto lauku Calculated Field un aprēķināto vienumu Calculated Item veidošana rakurstabulā;
 • datu tabulas rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām infopanelī;
 • datu griezumi Slicers, un to izmantošana vairākām rakurstabulām;
 • laika līnija TimeLine un to izmantošana vairākām rakurstabulām;
 • rakurstabulas opciju pielāgošana;
 • datu atjaunināšanas iestatījumi infopanelī Dashboard.

Nosacījumformatējums Conditional Formatting kā datu vizualizēšanas rīks rakurstabulās;

Sīkdiagrammas Sparklines izmantošana rakurstabulas datu vizualizēšanai;

Rakursdiagrammas PivotChart veidošana:

 • saistītās ar rakurstabulu rakursdiagrammas veidošana un pielāgošana;
 • rakursdiagramma kā datu vizualizēšana;
 • infopaneļa Dashboard veidošana ar vairākām rakurstabulām un rakursdiagrammām;

Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana vairākām darblapām un vairākām Excel datu tabulām.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv