Produktu fotografēšana: tehniskie pamati un digitālā pēcapstrāde

Kursā ietvertās tēmas par foto pamatprincipiem un pēcapstrādes rīkiem kā arī par komplementējošo krāsu veiksmīgu pielietošanu. Kursa programmā ir ietvertas tādas pēcapstrādes programmas kā Lightroom Mobile, Snapseed u.c. Mācību laikā tiks arī apgūtas iemaņas, kā pilnvērtīgi izmantot Adobe Color Wheel.

Kursa mērķis:
sniegt zināšanu pamatus mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām par savu produktu fotografēšanu, kas ļautu veidot kvalitatīvus foto neskatoties uz pieejamo tehniku. Apgūt fotokameras darbības principus, pamatzināšanas kompozīcijā, komplementējošo krasu pielietošanā un telefonā sniegto iespēju izmantošanā pēcapstrādē.

Priekšnosacījumi:
apmeklējot kursu, dalībniekiem jābūt līdzi viedtālrunim vai planšetei ar iebūvētu fotokameru – ierīcēm jābūt interneta pieslēgumam.

Kursa ilgums – 16 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Fotogrāfijas virzieni:

  • Fotogrāfiju žanri
  • Piemērotā žanra noteikšana
  • Kompozīcija un tās pamati

Fotokameras un to aksesuāri:

  • Labākā fotokamera?
  • Kameras iestatījumi
  • Darbam nepieciešamie aksesuāri
  • Ikdienā pieejami palīglīdzekļi

Foto pēcapstrāde:

  • Pēcapstrādes programmas
  • Adobe Color Wheel un tā pielietošana
  • Foto sagatavošana publicēšanai

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks