Efektīvs darbs ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu „Tildes Jumis”

Kursa mērķis

Sniegt pilnīgu priekšstatu, kā strādāt ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu „Tildes Jumis”. Praktisku piemēru veidā apgūt visus sistēmas moduļus.

Kursa auditorija

Sistēmas Tildes Jumis lietotāji ar vai bez priekšzināšanām par sistēmas “Tildes Jumis” darbību. Dalībniekiem nepieciešamas zināšanas par Finanšu grāmatvedību.

Kursa ilgums – 24 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Sistēmas „Tildes Jumis” pamatelementi, uzņēmuma pamatdatu ievadīšana:

  • sistēmas Tildes Jumis pamatelementi un struktūra, iestatījumu norādīšana;
  • dokumentu noformējuma iestatījumi;
  • kontu plāns, tā papildināšana;
  • dokumentu autonumerācijas iestatījumi un izmantošana;
  • partneru kartīšu ievadīšana;
  • kontu sākumu atlikumu ievadīšana.

Grāmatvedības uzskaite:

  • grāmatojuma dokumenta veidošana;
  • darbs ar avansa norēķiniem un komandējuma atskaitēm;
  • darbs ar banku un kasi;
  • maksājuma uzdevumu sagatavošana un eksportēšana uz internetbanku;
  • bankas konta izraksta importēšana sistēmā.

Darba algu aprēķins:

  • darbinieka kartītes ievadīšana;
  • darba laika kalendāra un tabeles veidošana;
  • algu, avansu un izmaksu sarakstu veidošana;
  • slimības un atvaļinājuma naudas aprēķins;
  • algu un izmaksu atskaites.

Pamatlīdzekļu uzskaite:

  • pamatlīdzekļu kartītes ievadīšana;
  • nolietojumu finansēm un nodokļiem aprēķins;
  • pamatlīdzekļu atskaites.

Noliktavas uzskaite:

  • preču/pakalpojumu kartīšu ievadīšana;
  • preču atlikumu ievadīšana;
  • dažādu noliktavas dokumentu veidošana un kontēšana;
  • noliktavas dokumentu autonumerācijas iestatījumi un izmantošana;
  • noliktavas atskaites.

Atskaišu veidošana:

  • PVN deklarācijas un tās pielikumu sagatavošana;
  • peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances sagatavošana;
  • mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas sagatavošana;
  • debitoru un kreditoru parādu atskaites un to analīzes iespējas sistēmā;
  • citas sistēmā ietvertās finanšu atskaites;
  • personīgo atskaišu sagatavošana, saīsņu uz atskaitēm veidošana;
  • dimensiju, budžeta pozīciju un citu vadības grāmatvedības rīku iespējas sistēmā Tildes Jumis.

„Tildes Jumis” servisa programma:

  • datora un sistēmas drošība, datu bāzes kopiju veidošana;
  • jaunas datu bāzes izveidošana;
  • datu pārnešana uz jaunu datu bāzi.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks