Rīki un iespējas attālinātu mācību organizēšanai skolās

Laikā, kad pedagogiem ir jānodrošina attālinātas mācības skolēniem, ir novērots, ka viņiem izteikti pietrūkst zināšanu:

  • Kā organizēt darbu ar skolā pieejamiem programmatūras rīkiem;
  • Kā organizēt attālinātas stundu nodarbības;
  • Kā veidot komunikāciju un atgriezenisko saiti ar skolēniem;
  • Kā sniegt konsultācijas, ja bērniem kaut kas neizdodas.

Pat, ja skolā ir pieejami tādi bezmaksas rīki kā Office 365 un Microsoft Teams, tie netiek izmantoti un bieži netiek arī rastas citas alternatīvas.

Nereti katrs skolotājs pēc saviem ieskatiem eksperimentē ar visdažādākajiem rīkiem, tādēļ skolēniem neveidojas vienkāršs, vienots un saprotams mācīšanās process neierastajos apstākļos.

Ārkārtējās situācijas laikā Datorzinību centrs jau ir attālināti apmācījis vairāk nekā 200 pedagogus par Microsoft Teams izmantošanu skolās, sniedzot iespēju izprast un apgūt, kā praktiski organizēt attālinātas mācības. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc šādām pedagogu mācībām un to, ka daudzām skolām līdz šim nebija iespējas šādi, ar mācībām, atbalstīt savus pedagogus, Datorzinību centrs piedāvā:

Microsoft Teams mācības pedagogiem, kuru laikā tiks apgūtas:

 

  • Microsoft Teams vides iespējas, raksturojums un pamati;
  • Klašu grupu veidošana;
  • Mācību vides ieviešana stundu darbā;
  • Teams Uzdevumu sadaļas izmantošana – testu veidošana un uzdošana;
  • Attālinātu nodarbību vadīšana;
  • Atgriezeniskās saites veidošanas iespējas.

Norises datums un laiks:

Cena grupai:

Programma:

Norises vieta:

Pēc pieprasījuma, 4 akad. st. 320 € + PVN Iepazīties šeit Tiešsaistē Microsoft Teams

 

Nepieciešamais aprīkojums: Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta.
Visi dalībnieki, kuri kārtos testu, saņems sertifikātu par dalību nodarbībā.

Ieguvumi: Pēc mācībām pedagogiem būs nepieciešamās iemaņas organizēt attālinātu mācību procesu, veidot tiešsaistes mācību stundas, dalīties ar prezentācijām un citiem mācību līdzekļiem, interaktīvi sazināties ar skolēniem gan grupās, gan individuāli, sniedzot atbalstu mācību vielas apguvē.

Office 365 ieviešanas pakalpojums skolā

 

Daudzām skolām līdz šim arī nav praktiski ieviesta Office 365 un Teams vide mācību vajadzībām. Tādēļ piedāvājam skolām mūsu speciālistu pakalpojumus Office 365 A1 bezmaksas plāna reģistrācijā un Microsoft Teams pakalpojuma ieviešanā, lai skolas iegūtu nepieciešamās tehniskās iespējas attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Pakalpojums ietver:

Office 365 reģistrāciju
Domēna piesaisti, ja tāds skolai eksistē
Lietotāju kontu izveidi skolotājiem un skolēniem
Teams grupu izveidi klasēm
Skolas IT administratora instruktāžu

 

Pakalpojuma cena: 240 € + PVN

Ieguvumi: Skola iegūs ilgtspējīgu un bezmaksas IT infrastruktūru kvalitatīva attālinātā mācību procesa organizēšanai un prasmes patstāvīgi to uzturēt un izmantot.

Pieteikšanās kontaktinformācija:
SIA Datorzinību centrs, e-pasts kursi@dzc.lv , tālrunis 26475979