Excel no A līdz Z

Datorzinību centrs piedāvā uzlabot savas Excel lietošanas prasmes:
«Excel no A līdz Z» — 4 moduļu cikls
(katra moduļa ilgums ir 8 akadēmiskās stundas — 1 diena).

19. septembris — Excel 1. modulis:
“Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka”

26. septembris — Excel 2. modulis:
“Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana”

3. oktobris — Excel 3. modulis:
“Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana”

10. oktobris — Excel 4. modulis:
“Rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki”

Katru moduli var apmeklēt arī atsevišķi.

Mācības notiek Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, SIA “Datorzinību centrs” telpās.
Norises laiks: 10.00 – 17.15

Viena moduļa cena vienam dalībniekam – EUR 80 + PVN
3 dalībniekiem no viena uzņēmuma vai vienam dalībniekam apmeklējot 3 moduļus – EUR 70 + PVN par katru!

Cenā ietilpst arī drukāti mācību materiāli un kafijas pauzes.

Pieteikties var, rakstot uz e-pastu kursi@dzc.lv.
Vēstulē jānorāda:
• Uzņēmuma nosaukums;
• Kontaktpersonas tālruņa numurs;
• Dalībnieka vārds, uzvārds;
• Rekvizīti rēķina izrakstīšanai.

Papildu informācija pa tālr. 26475979