Projekti

Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana e- pārvaldes IS

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Projekta apraksts:

Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem iespēju strādāt interesantāk un vieglāk, bet izglītības iestāžu administrācijai šos procesus efektīvi vadīt.
(Читать далее)

Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms e- pārvaldes IS

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD).

Projekta apraksts:

EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida veselības datu apstrādei.
(Читать далее)