(Lv) Aptauju veidošana un rezultātu apstrāde ar Microsoft Forms — tiešsaistes kurss

Error