(Lv) Tehnoloģijas

Programmnodrošinājuma izstrādes procesā a/s Datorzinību centrs balstās uz Microsoft programmatūras izstrādes rīkiem. Veidojot sistēmas, atbilstošo rīku izvēle tiek noteikta klienta vajadzību noteikšanas procesa gaitā. Mūsu pamatprincips ir katrā konkrētā gadījumā iedziļināties klienta vajadzībās un faktiskajā situācijā un veidot sistēmas ar vienkāršākajiem un vieglāk uzturamajiem rīkiem, kas ļauj izveidot sistēmu ar vajadzīgo funkcionalitāti. Tādējādi sistēmu veidošanā tiek lietoti gan salīdzinoši vienkārši rīki tādi kā Microsoft Access, Microsoft FoxPro un Microsoft Excel, kā arī Microsoft Visual Studio un Microsoft Visual Studio .NET, kuru sastāvā ietilpst Visual Basic, Visual FoxPro , C# un C++ valodas. Ir uzkrāta arī ievērojama pieredze datu bāzu sistēmu ieviešanā uz MS SQL Server bāzes.

A/s Datorzinību centrs ir Microsoft Gold Certified Partner (Learning Solutions un Network Infrastructure Solutions), IBM Business Partner (Advanced līmenis), HP Business Partner. Mūsu darbinieku kvalifikāciju apliecina korporāciju Microsoft, IBM un HP izsniegtie sertifikāti Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified System Engineer, IBM TechConnect Certified Specialist, IBM Certified Sales Specialist, HP Certified Sales Specialist, Microsoft Business Solution Master, Certified Information Systems Auditor.