(Lv) Vēsture

SIA Datorzinību centrs dibināta 1996. gada 6. septembrī. Kopš dibināšanas uzņēmuma darbības veidi ir konsultācijas informāciju tehnoloģiju jomā, datormācība un izdevējdarbība (mācību grāmatas par datoru programmnodrošinājumu). Sākot ar 1999. gadu, uzņēmums paplašināja savu darbību, pievēršoties informācijas sistēmu izstrādei, ieviešanai un integrācijai, kā arī IT infrastruktūras veidošanas risinājumu un ieteikumu izstrādei, datortehnikas piegādei un apkalpošanai. Ar 2000. gada 18. janvāri uzņēmums reorganizēts par akciju sabiedrību. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk kā 50 darbinieki.