Projekti

Pētniecības projekta “Heterogēnu informācijas objektu kontekstualizācijas lietojums viedas personalizētas digitālās darbavietas izstrādei” aktualitātes 2024. gada otrajā ceturksnī ES projekti

IT kompetences centrs īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 10 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

2024. gada otrajā ceturksnī ir uzsākta pētniecības projekta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Kontekstualizācijas modeļu izpēte uzņēmuma informācijas aprites kontekstā” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Personalizētās digitālās darbavietas risinājuma prasību specifikācijas izstrāde”.

Pētniecības projekta realizācijas periods: 01.11.2023. – 31.05.2025.

Pētniecības projekta kopējās izmaksas – 524 920.20 EUR

Atveseļošanas fonda līdzfinansējums – 359 851.05 EUR

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena «Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A» 5.1.1.r. reformas «Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija» 5.1.1.2.i. investīcijas «Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai» īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.

SIA “Datorzinību centrs” pētniecības projekta Nr. 2.1 “Heterogēnu informācijas objektu kontekstualizācijas lietojums viedas personalizētas digitālās darbavietas izstrādei” aktualitātes 2024. gada pirmajā ceturksnī  ES projekti

Pētniecības projekts tiek īstenots IT kompetences centra projektaInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008, ietvaros. 

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 10 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Pētniecības projekts “Heterogēnu informācijas objektu kontekstualizācijas lietojums viedas personalizētas digitālās darbavietas izstrādei” uzsākts 2023. gada novembrī. 2024. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Kontekstualizācijas modeļu datu kopu identificēšana un atlase”.

Pētniecības projekta realizācijas periods: 01.11.2023. – 31.05.2025.

Pētniecības projekta kopējās izmaksas – 524 920.20 EUR

Atveseļošanas fonda līdzfinansējums – 359 851.05 EUR

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena «Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A» 5.1.1.r. reformas «Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija» 5.1.1.2.i. investīcijas «Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai» īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.