Aicinām uz sistēmas “Tildes Jumis” mācībām par īpaši izdevīgu cenu!

Izmantojot iespējas, ko piedāvā ESF projekta un IKT nozares līdzfinansējums, sākot ar septembri mazo uzņēmumu darbiniekiem iespējams apgūt grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmas „Tildes Jumis” lietošanu par EUR 30 + PVN.
Mācību ilgums – 3 dienas (18 astronomiskās stundas).

Mācību semināra mērķauditorija ir grāmatveži, kuri vēlas apgūt sistēmas lietošanu pilnībā.
Mācību mērķis:
Iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu „Tildes Jumis” un ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus.
Mācību programma:

  1. Darba uzsākšana – sistēmas pamatelementi, palīdzības iegūšana sistēmā un internetā, uzņēmuma reģistrēšana, kontu plāna sastādīšana, kontu sākumu atlikumu ievadīšana.
  2. Grāmatvedības uzskaite – grāmatojumi, darbs ar banku un kasi, avansu norēķini un komandējuma atskaites.
  3. Algu aprēķins – darbinieku uzskaite, algu un avansu sarakstu veidošana, likumdošanai atbilstošs nodokļu aprēķins, slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins.
  4. Darbs ar pamatlīdzekļiem – pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, nolietojuma aprēķins, pamatlīdzekļu kustības uzskaite, atskaites.
  5. Noliktavas vadība – preču katalogs, noliktavas dokumentu reģistrēšana un kontēšana, noliktavas atskaites.
  6. Atskaites – LR likumdošanā paredzēto grāmatvedības atskaišu veidošana, norēķini ar debitoriem un kreditoriem, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins, dažādu finanšu atskaišu sagatavošana.
  7. Vadības grāmatvedība ar „Tildes Jumi” – darbs ar dimensijām, budžetēšana
  8. Citas sistēmas iespējas – datora un sistēmas drošība, datu pārnešana, datu imports un eksports, vairāku uzņēmumu datu apstrāde.

Norises vieta: AS “Datorzinību centrs” – Rīga, Lāčplēša iela 41, 4. stāvā.
Lai uzņēmums varētu izmantot piedāvāto līdzfinansējuma iespēju, tam jāatbilst mazā uzņēmuma statusam – darbinieku skaits līdz 50, gada apgrozījums līdz10 milj. EUR, uzņēmumam nav zaudējumu un nodokļu parādu.
Pieteikšanās mācībām: http://1drv.ms/1wudUb3
Papildu informācija pa tālr. 67338366; 26475979.