Mācības pedagogiem par Minecraft Education Edition

Aicinām pedagogus apgūt Minecraft Education Edition spēli, lai iepazītos ar tās izmantošanas iespējām mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās, kā arī atbalstītu savus skolēnus Minecraft Rīgas būvēšanas sacensībās.

SIA “Datorzinību centrs” piedāvā bezmaksas mācību kursu (8 akad. stundas), kas notiks šādos datumos:
1.daļa – 24.maijā 15.30 – 17.45
2.daļa – 25.maijā 15.30 – 17.45
3.daļa – 26.maijā 16.00 – 17.30

Mācības plānotas kā 3 nodarbību cikls, kuru laikā pedagogi tiešsaistē tiks iepazīstināti ar Minecraft Education Edition (Minecraft EE) spēļu platformu, tās izmantošanas iespējām mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās.

Mācības paredzētas pedagogiem, kuru audzēkņi piedalīsies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētajā aktivitātē “Minecraft Rīgas būvēšanas sacensības”, kas tiks realizēta spēļu platformā Minecraft EE, kā arī citiem pedagogiem, kuri vēlas apgūt minētās spēļu platformas izmantošanu dažādu mācību priekšmetu satura pilnveidei un tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā.

Mācības tiks organizētas gan demonstrācijas veidā, gan dalībniekiem praktiski līdzdarbojoties. Mācības notiek Microsoft Teams platformā.

1. Nodarbība. Ievads (3 akad. st.)

Mērķis – iepazīties ar spēles rašanās vēsturi, tās piedāvātajām iespējām un tehniskajām prasībām spēles nodrošināšanai, kā arī praktiski apgūt Minecraft EE lejupielādi.

 • Kas ir Minecraft? Spēles tehniskās prasības un spēles iespējas.
 • Minecraft pamati.
 • Minecraft spēles režīmi. Pamatkomandas.
 • Minecraft spēles lejupielāde.

2. Nodarbība. Pamatdarbības spēlē. (3 akad. st.)

Mērķis – Iepazīties ar spēles vidi un tās pielāgošanas iespējām. Praktiskā veidā apgūt pamatdarbības Minecraft EE spēlē.

 • Reģistrācija spēlē.
 • Spēles tēla pielāgošana.
 • Praktiska mācību spēles elementu un komandu apguve.

3. Nodarbība. Minecraft kopienas iespējas (2 akad. st.)

Mērķis – Iepazīties ar konkrētiem piemēriem Minecraft EE izmantošanai mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās.

 • Pielāgoto pasauļu apskate. Piemēri dažādiem mācību priekšmetiem un ārpusstundu aktivitātēm.
 • Minecraft Education Edition kopienas iespējas skolotājiem.
 • Gatavo materiālu pielāgošana savām mācību stundām.
 • Minecraft EE izmantošanas piemēri Latvijā.

Kopējais mācību laiks – 8 akad. stundas.
Dalībnieku skaits – līdz 30.
Mācību nobeigumā dalībnieki saņems sertifikātus.

Papildu informācija rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv vai pa tālruni 26475979.