Tiešsaistes mācības pedagogiem par skolo.lv mācīšanās platformu

SIA “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru aicina pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus pilnveidot savas zināšanas un piedalīties mācībās par Skola2030 piedāvātās mācīšanās platformas skolo.lv dažādu funkciju izmantošanu ikdienas darbā.

Mācību mērķis: Paaugstināt pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu digitālo pratību, dodot iespēju apgūt bez maksas mācīšanās platformas skolo.lv pieejamās funkcijas rediģēt, kopēt, citādi pārveidot Skola2030 e-kursu paraugus, iepazīt tiešsaistes sadarbības rīkus, mācības īstenojot pašvadītā veidā skolo.lv platformā.­
Mācību ilgums: 4 akadēmiskās stundas. Mācību programma skolotājam pašvadīti jāapgūst 3 nedēļu laikā no mācību kursa sākuma datuma, kuru atzīmējat anketā. Par mācību kursa uzsākšanu tiks nosūtīta ziņa e-pastā.

Pieteikšanās: ŠEIT

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties:
rakstot uz info@dzc.lv
zvanot pa tālruni +371 26475979­

 

Mācības iespējams īstenot šādās programmās:

1. “Mācīšanās platformas skolo.lv pamata funkciju izmantošanas iespējas vispārējās izglītības programmās” – skolotāji iepazīst skolo.lv vidi un rīkus, izveidos savu kursu vai nokopēs un pielāgos kādu no Skola2030 e-kursu paraugiem, tiks apskatīts, kā pievienot kursam resursus un uzdot skolēniem uzdevumus, sniegt atgriezenisko saiti;

Mācības pieejamas 21. vai 29.jūnijā plkst.10.00

 

2. “Mācīšanās platformas skolo.lv padziļinātu funkciju izmantošanas iespējas vispārējās izglītības programmās” – skolotāji padziļināti apgūst skolo.lv vidi un rīkus, piemēram, uzdot skolēniem uzdevumus ar vērtēšanas rubrikām, veidot automātiski novērtētus testus, tiks apskatīts, kā izstrādāt interaktīvus mācību uzdevumus, izmantojot H5P sniegtās iespējas;

Mācības pieejamas 20. vai 30.jūnijā plkst.10.00

 

3. “Mācīšanās platformas skolo.lv pamata funkciju izmantošanas iespējas PIRMSSKOLAS izglītības programmās” –  skolotāji apgūst, kā e-kursa ietvaros veidot materiālus, interaktīvas spēles un uzdevumus saviem audzēkņiem, tā diferencējot mācību procesu pirmsskolas grupā. Tiks apskatīts, kā sakārtot mācību materiālus un uzdevumus e-kursa formā, tos strukturējot atbilstoši tematiskajiem plāniem un bērna vecumposmam, kā arī izmantojot jau gatavus paraugus – snieguma līmeņa aprakstus, idejas bērna darbībai visiem vecumposmiem, mācību procesa piemērus, mācību līdzekļus, resursus, interaktīvus uzdevumus bērniem.

Mācības pieejamas 5.jūlijā pl.12.00

 

Mācību noslēgumā skolotājs iegūs apliecību par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu.

 

Mācībās aicināti piedalīties gan tie pedagogi, kuru skolas jau ir noslēgušas sadarbības līgumu ar VISC par bez maksas skolo.lv platformas lietošanu, gan tās, kuras iespējams nākotnē to darīs, vairāk par mācību platformu https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macisanas-platforma-skololv