Tiešsaistes kurss – Excel 1. modulis

Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka

Vieta: tiešsaistē (Microsoft Teams platforma)

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas (kurss sadalīts divās daļās pa 4 ak.st.)

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotājus ar programmas Microsoft Excel iespējām informācijas apstrādē – veikt aprēķinus un attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā.

KURSA PROGRAMMA

Microsoft Excel vide:

 • ­loga elementi – lente, tās cilnes, ātrās piekļuves rīkjosla, statusa josla.

Datu ievade un rediģēšana:­

 • ­skaitļu un datumu sēriju veidošana;
 • ­pielāgoto sarakstu izveide;
 • ­datu atlase, kopēšana, pārvietošana;
 • ­­darbs ar rindām un kolonnām.

Datu noformēšana:

 • ­­skaitļu formāti, teksta formāti, datuma un laika formāti;­
 • ­­noformēšana, izmantojot iebūvētos stilus Cell Style;­
 • ­­­formātu kopēšana, formātu notīrīšana;­
 • ­­­­Excel Table lietojums datu diapazona noformējuma veidošanai.­

Darbības ar darblapām:

 • ­darblapu pievienošana, pārdēvēšana un dzēšana;
 • darblapu kopēšana un pārvietošana starp darbgrāmatām;
 • darbības ar darblapu grupu.

Aprēķini:­

 • ­aritmētiskas operācijas un formulu veidošana;
 • relatīvo, absolūto un jaukto adrešu lietošana formulās;
 • ­funkcijas Sum, Min, Max, Average, Count Numbers.

­Datu grafiskā attēlošana diagrammās:

 • ­stabiņu, līniju un sektoru diagrammas izveide;
 • diagrammas izkārtojumi un stili;
 • diagrammas elementu pievienošana un noformēšana.

Izdrukas lapas parametru noteikšana un drukāšana:

 • ­­datu diapazona mērogošana;
 • ­virsrakstu pievienošana katrai drukas lappusei;
 • ­­galvenes un kājenes veidošana;
 • ­datu diapazona, darblapas un darbgrāmatas drukāšana.

­

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks