Excel 365 dinamisko apgabalu funkcijas un to praktiskais pielietojums

Kam šis kurss piemērots 

Šis kurss būs noderīgs tiem, kuri jau ikdienā strādā ar Microsoft Excel un vēlas uzzināt jaunas iespējas un optimizēt savu ikdienas darbu. Kursā iegūtās zināšanas veicinās Jūsu profesionālo izaugsmi, kā arī palīdzēs Jums veikt darbus efektīvāk un ātrāk.
Lai veiksmīgi apgūtu kursu, nepieciešamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel.

 

Pirms kursa iegādes pievērsiet uzmanību savai Office versijai, jo kursā iekļautās funkcijas tiek demonstrētas Excel 365 vidē, kas ir daļa no jaunākās Office 365 versijas.

 

Kursa apjoms 

Video kursā ir iekļautas 23 video lekcijas, kā arī lekcijās apskatītie piemēri un praktiskie vingrinājumi, kurus varēsiet lejupielādēt.

Pēc kursa apguves Jūs zināsiet, kā:  

  • definēt diapazonus un tabulas, lai ātrāk veiktu formulu ievadi un aprēķinus;
  • efektīvi izmantot formulās šūnu adreses, masīvus, diapazonu nosaukumus un tabulas kolonnu nosaukumus;
  • darblapā organizēt informācijas atlasi, kārtošanu, meklēšanu un skaitlisko vērtību apkopošanu ar jaunām Excel funkcijām SORT, SORTBY, FILTER;
  • izmantot funkciju FILTER arī ar vairākiem kritērijiem;
  • meklēt atkārtojumus un dublikātus (funkcijas VSTACK);
  • aizvietot uzmeklēšanas funkcijas LOOKUP ar funkcijām INDEX un MATCH;
  • Apskatīsim piemērus kā tieši dzīvē izmantot šīs funkcijas, lai risinātu dažādas reālas situācijas saistītas ar datu apstrādi un analīzi, piemēram, kā izveidot dinamiskus validācijas sarakstu.

Īsumā par video kursu

Kursa programma  

  • Dinamisko diapazonu, definēto nosaukumu un Excel tabulas izmantošana formulās;
  • Funkcijas – FILTER, SORT un SORTBY, INDEX un MATCH, SUMPRODUCT, VSTACK un HSTACK, TEXTSPLIT, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TOROW un TOCOL, UNIQUE;
  • Apkopojuma tabulas (rakurstabulas) veidošana ar funkcijām SORT, UNIQUE, SUMIFS, TRANSPOSE;
  • Atkārtojumu skaitītājs, sarakstu salīdzinājums, vairāku sarakstu apvienojums ar funkcijām VSTACK, UNIQUE, SUMPRODUCT, COUNTIF, IF un datu validāciju;
  • Dinamiskie saraksti un dinamiskā datu validācija ar funkcijām TRANSPOSE, UNIQUE, FILTER, XLOOKUP, SPILL# un ar nosacījumformātiem Conditional Formatting;
  • Filtri ar vairākiem kritērijiem, SPILL# operators un funkcijas FILTER, UNIQUE, CHOOSE;
  • Funkciju INDEX, MATCH un validāciju izmantošana meklēšanai un datu apkopojumam;
  • Excel Tabulas datu apkopojums ar funkcijām SORT, UNIQUE, AVERAGEIFS, XLOOKUP;
  • Klientu atlases loterija ar funkcijām RANDBETWEEN, COUNTA, XLOOKUP, SORT, FILTER;
  • Vairāku projektu darba grafika sastādīšana ar funkcijām SEQUENCE, UNIQUE, SORT, MEDIAN;
  • Dinamisko apgabalu funkciju izmantošana grupas atlasei no Excel Tabulas (SORT, UNIQUE, AVERAGEIFS, MINFS, MAXFS, COUNTIFS, IFERROR, FILTER, CHOOSE);
  • Funkciju SORTBY, FILTER un LARGE izmantošana TOP N klientu atlasei;
  • Funkciju INDEX un MATCH izmantošana vairākos diapazonos;
  • Funkciju INDEX un MATCH izmantošanas piemēri ar perioda atlasi vai ar periodu summēšanu;
  • Dinamisko apgabalu funkciju izmantošana saistītām validācijas sarakstiem ar funkcijām INDIRECT, SORT, UNIQUE, SPILL#;
  • Funkcijas GETPIVOTDATA izmantošanas piemērs.

Piekļuves ilgums kursiem 

Beztermiņa piekļuve

 

Kursa cena 

64 eiro 

 

  PIETEIKTIES 

Apgūstiet jaunas zināšanas sev ērtā vietā un laikā, sāciet mācīties jau šodien!

 

Papildu informācija pa tālr. 25496807 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv