Excel 4. modulis

Microsoft Excel rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki

Kursa mērķis:
Parādīt, kā sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot rakurstabulas iespējas. Demonstrēt, kā izmantot datu iespēju analīzes rīkus atskaišu un kopsavilkumu optimizācijai, rezultātu salīdzinājumam un vizualizācijai, attīstības scenāriju veidošanai un prognozēšanai.
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Priekšnosacījumi: Labas iemaņas un prasmes, strādājot ar Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

Darbs ar rakurstabulām PivotTable un rakursdiagrammām PivotChart:

 • ­­­rakurstabulas struktūras veidošana;
 • ­­funkciju Sum, Min, Max, Average un Count izmantošana datu apkopošanai rakurstabulās;
 • ­­­rakurstabulu datu procentuālais un relatīvais salīdzinājums, pieaugums, īpatsvars;
 • ­­datu griezumi Slicers, to izmantošana vairākām rakurstabulām;
 • ­­datu rezultātu apkopojums ar vairākām rakurstabulām;
 • ­­nosacījumformatējums kā datu vizualizēšanas un analizēšanas rīks rakurstabulās;
 • ­­sīkdiagrammas Sparklines izmantošana rakurstabulas datu vizualizēšanai;
 • ­­rakursdiagrammas PivotChart veidošana.

Iespēju analīzes un optimizācijas rīki:

 • ­­vērtības sasniegšana Goal Seek;
 • ­­datu tabula Data Table;
 • ­­scenāriju pārvaldnieks Scenario Manager;

Darba vides pielāgošana:

 • ­­­ātrās piekļuves rīkjoslas pielāgošana
 • ­­­­lietotāja cilnes un komandu grupas veidošana;
 • ­­­­lietotāja pielāgotās vides saglabāšana failā.­­

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv