Excel 1. modulis

Microsoft Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: darba vide, datu ievade, noformēšana, aprēķinu veidošana, datu grafiskā attēlošana diagrammās, datu izdruka.

 

Kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotājus ar programmas Microsoft Excel iespējām informācijas apstrādē – veikt aprēķinus un attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā.­
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaites mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

KURSA PROGRAMMA

Microsoft Excel vide:

 • ­loga elementi – lente, tās cilnes, ātrās piekļuves rīkjosla, statusa josla.

Datu ievade un rediģēšana:­

 • ­skaitļu un datumu sēriju veidošana;
 • ­pielāgoto sarakstu veidošana;
 • ­datu atlasīšana, kopēšana, pārvietošana;
 • ­­darbības ar rindām un kolonnām.

Datu noformēšana:

 • ­­skaitļu formāti, teksta formāti, datuma un laika formāti;­
 • ­­noformēšana, izmantojot iebūvētos stilus Cell Style
 • ­­­formātu kopēšana, formātu notīrīšana;­

Darbības ar darblapām:

 • ­darblapu pievienošana, pārdēvēšana un dzēšana;
 • darblapu kopēšana un pārvietošana starp darbgrāmatām;
 • darbības ar darblapu grupu.

Aprēķini:­

 • ­aritmētisko darbību pieraksts un formulu veidošana;
 • relatīvo, absolūto un jaukto adrešu lietošana formulās;
 • ­funkcijas Sum, Min, Max, Average, Count.

­Datu grafiskā attēlošana diagrammās:

 • ­stabiņu, līniju un sektoru diagrammas izveide;
 • diagrammas izkārtojumi un stili;
 • diagrammas elementu pievienošana un noformēšana.

Drukas lapas parametru noteikšana un drukāšana:

 • ­­datu diapazona mērogošana;
 • ­virsrakstu pievienošana katrai drukas lappusei;
 • ­­galvenes un kājenes veidošana;
 • ­datu diapazona, darblapas un darbgrāmatas drukāšana.

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv