Microsoft Excel: iespēju ar analīze What-If-Analysis rīkiem, optimizācija Solver, prognoze Forecast List

Kursa mērķis:
Demonstrēt, kā izmantot datu iespēju analīzes rīkus WhatIfAnalysis atskaišu un kopsavilkumu optimizācijai, rezultātu salīdzinājumam un vizualizācijai, attīstības scenāriju veidošanai un prognozēšanai. Parādīt, kā izmantot Solver rīku optimizācijai. Demonstrēt, kā ar Forecast List veikt prognozi.

Kursa norise: tiešsaistē (Teams platforma) vai klātienē
Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas
Priekšnosacījumi:Labas iemaņas un prasmes, strādājot ar Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

Iespēju analīzes WhatIfAnalysis un optimizācijas rīki:

  • vērtības sasniegšana Goal Seek;
  • datu tabula DataTable: viendimensionālā datu tabula un divdimensionālā datu tabula;
  • dinamiskās datu tabulas DataTable izveidošana, nosacījumformatēšanas Conditional Formatting pielietojums datu tabulas Data Table rezultātu vizualizēšanai;
  • scenāriju pārvaldnieks Scenario Manager: scenāriju veidošana, rediģēšana, scenāriju kopsavilkuma veidošana;

Solver rīka aktivizēšana; optimizācijas uzdevumu risinājums ar Solver rīku: demonstrējums un praktiskie piemēri.

Forecast List kā prognozēšanas rīks: prognozes vizualizēšana ar diagrammām un tendences līnijām Trendline.

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv