Minecraft Education Edition izmantošana matemātikas, dabaszinību un programmēšanas zināšanu pilnveidošanai skolēniem

Kursa mērķis:
Izmantojot Minecraft Education Edition iespējas iepazīstināt skolēnus ar spēles elementiem, pilnveidot viņu zināšanas dažādos mācību priekšmetos, attīstīt sadarbības prasmes, spēju pieņemt lēmumus un analizēt sakarības.

Mērķauditorija:
Dažādu klašu skolēni, organizējot mācības pa klašu grupām
Norises vieta:
SIA “Datorzinību centrs” telpās – Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, Rīga
Kursa ilgums– 6 akadēmiskās stundas
Skolēnu skaits nodarbībā: 12 dalībnieki.

Kursa anotācija:
Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar Minecraft Education Edition spēles iespējām, kā arī savstarpēji sadarbojoties, izmantojot savu radošumu, zināšanas un spēlē pieejamos resursus, veiks iepriekš sagatavotus uzdevumus, apgūstot dažādas matemātikas, ģeogrāfijas, informātikas un dabaszinības tēmas.

Mācības tiks organizētas, izmantojot grupu darba formu, kas palīdzēs attīstīt tādas prasmes kā spēju sadarboties, domāt un darboties kompleksās situācijās, radošumu un prezentēšanas prasmes.

Nodarbība un uzdevumi piemēroti dalībnieku vecumposmam.

Plānotie rezultāti:
Mācību programmas ietvaros no iepriekš sagatavotiem mācību materiāliem skolēni iepazīs Minecraft Education Edition spēļu platformu, lai attīstītu ne tikai digitālās un sadarbības prasmes, bet arī veicinātu izpratni par dažādiem mācību priekšmetiem.

Spēles dos iespēju skolēniem domāt plašākā mērogā, ne tikai veikt individuālās darbības. Tā palīdzēs saskatīt, kā atsevišķas daļas varētu būt saderīgas, kā, tās apvienojot, veidojas viens veselums.

Programmas saturs:

  • Minecraft Education Edition spēles pamati un spēles iespējas.
  • Dažādu uzdevumu veikšana dažādās mācību priekšmetu pasaulēs.
  • Programmēšanas pamatu apguve vizuālajā programmēšanā.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv