Vizuāli pievilcīgas PowerPoint prezentācijas veidošana

Kursa mērķis:
Praktisku piemēru veidā iepazīties ar PowerPoint prezentāciju veidošanas, satura vizualizācijas un multimediju satura ievietošanas iespējām. Iemācīties pievienot un pielāgot attēlus, skaņas un video, veidojot skaistas, efektīgas prezentācijas. Iepazīties ar iespēju ātri izveidot vizuāli pievilcīgus foto stāstus, kā arī uzzināt, kā pārvērst savu prezentāciju par video.
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām: Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.
Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot multimediālus elementus:

 • video iekļaušana slaidā un tā pielāgošana;
 • audio iekļaušana slaidā un tā pielāgošana;
 • informācijas vizualizēšanas paņēmieni.

Objektu animāciju izmantošana, pielāgošana:

 • animāciju secības noteikšana;
 • vairāku animāciju efektu pievienošana vienam objektam;
 • animācijas efekta kopēšana citam objektam.

Slaidu pārejas:

 • slaidu pārejas iestatīšana visai prezentācijai vai tās atsevišķām daļām;
 • slaidu pārejas Metamorfoze (Morph) lietošana.

Prezentācijas demonstrēšana:

 • slaidu anotēšana;
 • slaida apgabala pietuvināšana;
 • slaidu sīktēlu pārskatīšana.

Pielāgotu slaidu izlašu veidošana.
Sava stāstījuma ierakstīšana prezentācijā un tās konvertēšana video formātā.

Foto albuma veidošana:

 • attēlu iekļaušana foto albumā;
 • mūzikas pavadījuma ievietošana;
 • prezentācijas saglabāšana video formātā.

­

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv