E-apmācību vadības sistēmas

Mūsdienās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas vieš izmaiņas visās dzīves jomās, tai skaitā darbinieku apmācībā un mācību procesa organizēšanā. Apvienojumā ar tradicionālajām apmācību metodēm, e-mācības var nozīmīgi mainīt veidu, kā tiek papildinātas darbinieku profesionālās zināšanas un kompetences. E-mācību sistēma nodrošina ērtu un efektīvu mācību un zināšanu pārbaudes procesu darbiniekiem, kā arī palīdz organizēt personāla un mācību daļu darbu. Šī sistēma ir veidota uz Microsoft SharePoint tehnoloģiju bāzes, integrējot dažādus procesu pārvaldības un sadarbības rīkus. Sistēma ir viegli ieviešama, ērti un intuitīvi lietojama. To var ieviest pakāpeniski – no sākumā vienkāršas mācību materiālu krātuves līdz testu un mācību līdzekļu elektroniskas sagatavošanas, uzdošanas un vērtēšanas sistēmai, pievienojot rīkus pārskatu veidošanai,  sadarbībai starp lietotājiem ar e-pasta, audio un video palīdzību, integrāciju ar organizācijas finanšu un personālvadības sistēmām. Izmantojot e-mācības, nav nepieciešams liels organizatorisks darbs, saskaņojot visiem apmācāmajiem un pasniedzējam pieņemamu laiku un telpu, jo katrs darbinieks var mācīties sev izdevīgā laikā, izvēloties sev atbilstošo mācību tempu un vietu. E-mācību sistēma ļauj ne tikai apgūt jaunas zināšanas, bet arī piedāvā efektīvu un daudzveidīgu zināšanu pārbaudes jeb testu pārvaldību, nodrošinot testu rezultātu uzglabāšanu vienotā datu bāzē. Risinājums nodrošina populārākā elektronisko mācību materiālu veidošanas standarta SCORM atbalstu. Šādi organizācija gūst iespēju izmantot citu mācību materiālu izstrādātāju sagatavotus mācību līdzekļus. Vienlaikus uzņēmuma apmācību speciālistiem ir iespēja ērti un bez pārveidošanas, izmantot jau esošos mācību materiālus Microsoft Office formātos, audio un video materiālus. Ieguvumi risinājuma izmantošanas rezultātā E-mācību sistēmas izmantošana sniedz iesaistītajām pusēm virkni nozīmīgu ieguvumu mācību procesa un uzņēmuma darba rezultātu efektivitātes paaugstināšanā.

Personālvadības speciālisti un organizācijas vadība var:

  • veidot un publicēt informāciju, kas ir būtiska apmācību dalībniekiem;
  • sev ērtā laikā veidot un papildināt mācību materiālus;
  • izmantot citu organizāciju gatavotus mācību līdzekļus;
  • iegūt pārskatus par darbinieku mācību aktivitāti un sasniegtajiem rezultātiem;
  • veikt darbinieku apmierinātības aptaujas un veidot darbinieku ikgadējos novērtējumus.

Darbinieki var:

  • jebkurā brīdī piekļūt informācijai par sev pieejamajiem mācību kursiem un apgūt publicēto materiālu;
  • sekot līdzi savam mācību progresam, aplūkot testu rezultātus un iegūtos, prasmi apliecinošos sertifikātus;
  • veidot Web vietas kolektīvo uzdevumu izpildei un kopējās informācijas uzglabāšanai;
  • sazināties ar citiem mācību procesa dalībniekiem ar e-pastu, piedalīties diskusijās.