Profesionāla tekstapstrāde ar Microsoft Word 2010

Kursa mērķis:

Parādīt programmas funkcionālās iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word 2010. Iemācīt, kā ātrāk un efektīvāk veikt dokumentu standartizāciju, sērijveida vēstuļu sagatavošanu, dokumenta noformējuma automatizāciju.

Priekšnosacījumi:

Pieredze darbā Microsoft Windows vidē, pamatiemaņas darbā ar teksta redaktoru Word.

Kursa ilgums: 8 akad. stundas

Kursa programma:
Microsoft Office darba vides un lentes pielāgošana.

Veidņu veidošana un izmantošana iekšējo dokumentu standartizācijai:

 • ­Microsoft Office Online piedāvāto veidņu Template izmantošana;
 • ­veidnes izveide.

Līdzekļi teksta un objekta ievades paātrināšanai:

 • ­automātiskās koriģēšanas līdzekļi;
 • ­dokumenta daļu atkārtota izmantošana un izplatīšana;;
 • ­veidošanas bloka Building Block izveidošana, atrašana un izmantošana.

Sērijveida dokumentu automatizēta sagatavošana dažādiem adresātiem:

 • ­pasta sapludināšanas procedūra Mail Merge;
 • ­datu bāzes jeb jauna saraksta veidošana;
 • ­aplokšņu un uzlīmju izveidošana un drukāšana masveida pasta sūtīšanai.

Teksta un objektu izvietošanas iespējas dokumentā:

 • ­vairāklīmeņu saraksta izveide;
 • ­objekta izvietojums dokumenta lapā;
 • ­­teksta aplaušana ap objektu un ap tabulu;
 • ­­­sekciju pārtraukumi, sekcijas pārtraukuma ievietošana un dzēšana;

Automatizēta dokumenta noformēšana:

 • ­­stilu izmantošana: iebūvēto stilu lietošana; gatavo stilu kopas mainīšana, stilu pielāgošana, jauna ātrā stila izveidošana, automātiska nodaļu virsrakstu numerācija;
 • ­­dizaina un krāsu shēmas lietošana;
 • ­­­darbs ar dokumenta struktūru;
 • ­­­­dažādu skatu izmantošana dokumenta struktūras plānošanai: navigācijas rūts, dokumenta struktūrskats.

Dokumenta pārskatīšana un izmaiņu reģistrēšana Track Changes.

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00