Tiešsaistes kurss – Excel 2. modulis

Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana

Vieta: tiešsaistē (Microsoft Teams platforma)

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas (kurss sadalīts divās daļās pa 4 ak.st.)

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:

Parādīt, kā sagatavot veidnes, iestrādājot tajās datu ievades nosacījumus un šūnu aizsardzību. Demonstrēt, kā saistīt un apkopot darblapu un darbgrāmatu datus, izmantojot formulas un datu konsolidēšanas komandu.

Priekšnosacījumi:
Ļoti labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

Darbs ar Excel datiem:

 • ­­datu formas Form izmantošana;­
 • ­grupēšana Group un automātiskā grupēšana Auto Outline;
 • ­­detalizētā filtrēšana Advanced kā atskaites veidošanas rīks;
 • ­Starpsummas Subtotal;
 • ­datu bāzu funkcijas DSUM, DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVERAGE;
 • ­uzmeklēšanas funkciju grupa.

Datu validācija:

 • ­­Validācijas Data Validation jēdziens un datu ievades ierobežojumu nepieciešamība;
 • Validācijas veidi, lietojums un pielāgojums.

Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība:

 • ­­­darblapas atsevišķu šūnu aizsardzība;
 • ­­formulu paslēpšana;
 • ­­darbgrāmatas struktūras aizsardzība;
 • ­Excel faila aizsardzība.

Darbs ar veidni – izstrāde, saglabāšana, rediģēšana, lietošana.

Kopsavilkuma atskaites veidošana vienas vai vairāku darbgrāmatu ietvaros:

 • ­­datu sasaiste starp darblapām un darbgrāmatām, izmantojot formulas un īpašās ielīmēšanas (Paste Special) iespējas;
 • ­­­datu konsolidēšana (Consolidate) pa pozīcijām;
 • ­­­datu konsolidēšana (Consolidate) pa kategorijām;
 • ­­konsolidēto datu sasaiste ar datu avotu.

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks